Fågelexperten Anders Wirdheim säger att exploateringen av kusten är orsaken till att fåglar söker sig in till stan och väljer att häcka på hustak där de är skyddade.
Fågelexperten Anders Wirdheim säger att exploateringen av kusten är orsaken till att fåglar söker sig in till stan och väljer att häcka på hustak där de är skyddade. Bild: Jörgen Alström

Ornitolog kritiserar förslag att få bort fåglar från centrum

Förslaget att ta krafttag mot störande fåglar får kritik av Anders Wirdheim, ordförande i Halmstads ornitologiska förening.
– Fiskmåsarna finns i stan för att vi har exploaterat så kraftigt längs kusten, och råkorna föredrar städerna där det finns stora lummiga lövträd, säger han och erbjuder politikerna att gå en fågelkurs.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

I Allianspartiernas budgetförslag finns en punkt om fågelproblematiken i centrum med. De fyra partierna vill se krafttag för att minska antalet störande fåglar med hjälp av fler slutna soptunnor, mer städinsatser och mer informations- och tillsynsåtgärder, gärna i samarbete med det lokala näringslivet.

LÄS MER:Alliansen vill satsa på badbrygga och få bort störande fåglar

En förhoppning uppgavs vara att få fåglarna att bygga bo i sina naturliga miljöer i stället för i stadskärnan.

Samtidigt vill Alliansen plantera fler träd i city, skapa en grön oas på Österskans och bygga en strandnära lekplats.

Ogenomtänkt

Anders Wirdheim tycker att förslagen är bra i syfte att minska nedskräpningen, men ogenomtänkt och populistiskt när det handlar om att få bort fåglar.

ANNONS

– Man kan undra vad de menar med att de ska bygga bo i sina naturliga habitat eftersom jag misstänker att de fåglar som de vill få bort är fiskmås och råka.

Fiskmåsen häckade tidigare längs med kusten på olika platser där det var lugn och ro påpekar han. Det har människan förändrat.

– Hela kusten är hårt exploaterad på ett eller annat sätt, om inte av annat så av olika typer av friluftsliv. Det är alltid folk på stränderna. Så nu blir jag nyfiken – ska man stänga av vissa partier av kustremsan och skapa fågelhabitat så att fiskmåsarna kan etablera sig där igen, undrar han.

Taken en trygg plats

Att fiskmåsen väljer att bygga bo på tak i innerstan beror på att den känner sig trygg där förklarar fågelexperten.

– De vill bo där de känner sig skyddade. På taken kommer ingen åt dem och de är också fredade mot fyrfota djur som katter och rävar som också blivit fler till antalet utmed kusten på grund av oss människor.

Även strandskatan har sökt sig in till stadsmiljöer för att de känner sig mer skyddade, tillägger han.

– Det är en fågel som ursprungligen häckade på våra stränder. Nu har vi betydligt fler som häckar på platta tak inne i stan och de är betydligt mer produktiva. De som häckar på stränderna misslyckas ofta på grund av störningar medan de i städerna lyckas bättre.

ANNONS

Råkan föredrar stan

Råkan däremot söker sig aktivt in till städer där det finns lummiga lövträd där de kan bygga sina bo, och mängder av gräsmattor där de hittar sin mat, tillägger Anders Wirdheim.

– Deras absolut mest föredragna habitat är inne i städer. Både fiskmåsar och råkor utnyttjar visserligen att folk lämnar mat eller kastar skräp men de hittar sin mesta mat i alla våra gräsmattor, speciellt de hårdklippta för där finns alltid massa harkrankslarver. Det kan finnas flera tusen larver per kvadratmeter. Sen tar de daggmaskar också. Så vill vi omge oss med stora välklippta gräsmattor så får vi också en hel del fåglar som utnyttjar dem.

Kontentan, menar Anders Wirdheim, är att vi förstör många fåglars naturliga miljöer och tvingar in dem till en stadskärna som blivit väldigt attraktiv för dem.

Uppmaning: sluta mata fåglar

Så du tror inte att åtgärderna kommer att hjälpa?

– Att minska nedskräpningen är alltid positivt och man kommer säkert att kunna minska problemet med fiskmåsar som dyker ner på bord på uteserveringar. Men det är viktigt att förstå att fiskmåsarna häckar på taken för att de inte har någon annan stans att häcka och att både råkor och fiskmåsar drar stor nytta av våra gräsmattor.

– Och att plantera fler träd, det är också positivt, men då skapar man också möjligheter för fåglarna. Jag tror helt enkelt att man får ta det onda med det goda för vi får nog skapa en väldigt steril miljö om vi ska ha en stadskärna där det inte finns fåglar.

ANNONS

Har du några egna tankar?

– Ja, en sak som skulle ha betydelse är att sluta mata fåglarna utanför biblioteket och utmed Nissan. Det borde sättas upp skyltar om att det är förbjudet. Folk är väl ute efter att mata gräsänder och så kommer fiskmåsar och trutar och andra fåglar. Och att vi slutar förse fåglarna med extramat i form av skräp.

Han erbjuder också politikerna att gå en fågelkurs hos honom.

– Det skulle behövas lite mer biologisk kunskap i kommunledningen och lite bättre förståelse för hur det fungerar i naturen.

ANNONS