Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson anser att Gunnar Johansson och Lennart Cider drar för stora växlar av att Högskolan vill ändra ledare för ett forskningsprojekt. – Det är bara en administrativ åtgärd. Bild: Roger Larsson
Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson anser att Gunnar Johansson och Lennart Cider drar för stora växlar av att Högskolan vill ändra ledare för ett forskningsprojekt. – Det är bara en administrativ åtgärd. Bild: Roger Larsson

Prorektor anser att kritiken är obegriplig

Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson förstår inte invändningarna mot att han vill ersätta Gunnar Johansson som ledare för ett forskningsprojekt. – Eftersom han inte längre är anställd hos oss kan han ju inte hålla i något som vi är huvudman för, säger han.

ANNONS
|

När Lennart Cider fick höra att Högskolan i Halmstad ville få bort Gunnar Johansson som projektledare för studien ”Matordning på Recept (MoR) genom motiverande samtal” kontaktade han Staffan Edén i högskolestyrelsen.

– Han tyckte att jag skulle ta upp saken med rektorn Stephen Hwang – men Hwang har inte velat diskutera med mig utan skyller bara på att han började i Halmstad först i mars i år, säger Lennart Cider.

Även när HP ringer upp Stephen Hwang påpekar han att Gunnar Johansson inte längre var anställd på Högskolan när han blev rektor i Halmstad.

– Eftersom det handlar om en massa saker som hände före min tid kan jag bara uttala mig principiellt, säger Hwang.

ANNONS

– Formellt är det alltid lärosätet som står som huvudman för ett forskningsprojekt. Det innebär att vi ansvarar för att projektet genomförs på ett korrekt och etiskt sätt, förklarar han.

– Samtidigt respekterar vi givetvis att individen äger rätten till sina forskningsresultat. Men i en forskargrupp kan det ingå många individer, som var och en har rätt till sina resultat.

I övrigt hänvisar Hwang till prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson – som i sin tur ställer sig helt oförstående till invändningarna från Gunnar Johansson och Lennart Cider.

– Vi är inte ute efter att ta ifrån honom rätten att arbeta vidare med sin forskning. Vi har inget emot om han fortsätter med detta på ett annat lärosäte, säger Rögnvaldsson.

– De här är mer en administrativ fråga. Vi vill att vår del av projektet slutförs, vilket inte gått så himla bra under tiden då Gunnar varit projektledare, och att den doktorand som jobbar med det kan ro det i hamn i lugn och ro, säger han och tillägger:

– En akademichef kan vara jätteduktig på att leda projekt, utan att ha specialkunskaper inom ämnesområdet. Det handlar mer om att man ska vara en kontaktperson.

Rögnvaldsson medger att frågan egentligen borde ha reglerats i samband med att professor Johansson slutade i början av året, men säger att det tyvärr glömdes bort då.

ANNONS

– Fast man kan också tycka att det är reglerat genom avtalstexten om att parterna var överens om att inte ha några ytterligare anspråk på varandra. Efter det kan ju inte vi kräva att han ska hoppa in och vara projektledare hos oss.

Mycket talar nu för att Högskolan får igenom sin ansökan om ny projektledare. Den mejlväxling som Johansson haft med etikprövningsnämnden visar nämligen att nämnden inte ifrågasätter om en forskargrupp vill byta projektledare – så länge forskningen utförs etiskt rätt.

– Man kan fråga sig varför nämnden då behöver ta upp projektledarfrågan på ett sammanträde. Det kunde lika gärna lösas med ett webbformulär på nätet ifall där kan stå vilket namn som helst, kommenterar Lennart Cider.

Han undrar också varför frågan är så viktig för Högskolan i Halmstad.

– Doktoranden som jobbar med projektet är inte ens inskriven i Halmstad, utan vid Göteborgs universitet, påpekar han.

ANNONS