Kommundirektör reagerar över nazistliknelser
Initiativtagaren till Folkinitiativet ”Inget hotell i Picassoparken” beskyller kommundirektör Mattias Rossköld för att agera som en ”modern führer”. Bild: Roger Larsson

Kommundirektör reagerar över nazistliknelser från hotellmotståndare

I ett brev till politikerna i kommunstyrelsen hävdar en av ledarna bakom kravet på en folkomröstning att kommundirektör Mattias Rossköld ”agerar som en modern führer” och borde sparkas.
– Som högste tjänsteman i kommunen får jag tåla krav på mitt entledigande, men nazistreferenser är inte okej, kommenterar Rossköld.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

Brevet till de ledande politikerna i Halmstad är undertecknat av Torbjörn Larsson, som kallar sig kommuninvånare och initiativtagare till Folkinitiativet ”Inget hotell i Picassoparken”.

I brevet kräver han att Mattias Rossköld, som sedan hösten 2018 är kommundirektör i Halmstad, omedelbart skiljs från sin tjänst.

”Ett sätt att manipulera”

Ur ett folkomröstningsperspektiv är Larsson kritisk till att Rossköld skickat ut information till kommunens anställda om att det planerade hotellbygget ska ske på asfalterade ytor på Österskans.

– Detta är ett uttryck av maktfullkomlighet. För alla som sett på ritningarna hur mycket av bygget som går in i Picassoparken är det också ett sätt att manipulera verkligheten, säger Torbjörn Larsson till HP.

ANNONS

LÄS MER:Folkinitiativet kräver ordet ”Picassoparken” på valsedlarna

LÄS MER:Folkinitiativet planerar protestaktion med ballonger

I brevet riktar han även mer övergripande kritik mot Rossköld – och mot de politiker som varit med och tillsatt honom. Han hävdar att kommundirektören ”bedriver ett fögderi med ministerstyre, där personer och åsikter som går emot denne sorteras bort” och att Rossköld i sin tjänsteutövning ”agerar som en modern führer”.

LÄS MER:HFAB:s sparkade vd: ”Jag är väldigt förvånad”

När HP ber kommundirektören att kommentera denna liknelse framgår det tydligt att Mattias Rossköld tagit illa vid sig.

För mig har tonläget passerat gränsen för vad som är acceptabelt när man gör nazistreferenser.

– Det ska vara högt i tak och alla får givetvis ha en åsikt om hur jag sköter mitt jobb, men för mig har debatten spårat ur när man tar till sådant här, säger han och tillägger:

– För mig har tonläget passerat gränsen för vad som är acceptabelt när man gör nazistreferenser.

Der Führer, Il Duce och El Caudillo

Nazistledaren Adolf Hitler tog sig 1934 titeln Führer, som på tyska betyder ledare eller anförare, och behöll den till sin död 1945. På samma sätt har andra diktatorer tagit sig ledartitlar, som blivit symboler för personerna. Exempelvis förknippas ”Il Duce” med den italienske fascistledaren Mussolini och ”El Caudillo” med den spanske fascistledaren Franco.

– Jag är inte insatt i alla detaljer kring det planerade hotellbygget, men mitt namn står överst på olika handlingar eftersom jag är kommunens högsta tjänsteperson. Som sådan ska jag också tåla mycket, men här har det gått för långt, säger Rossköld och fortsätter:

ANNONS

– Vi alla måste värna demokratin och det offentliga samtalet. Därför bör var och en tänka över vilket språkbruk som används.

Jag påstår inte att han är en psykopat, men jag kritiserar hans beteende.

Men när HP pratar med Torbjörn Larsson håller han inte med om att han passerat någon gräns.

Torbjörn Larsson ångrar inte att han använde ordet ”Führer”.
Torbjörn Larsson ångrar inte att han använde ordet ”Führer”. Bild: Jari Välitalo

– Jag har bara använt ett utländskt ord, som betyder ledare. Det är ingen nazistreferens, säger han.

I nätencyklopedin Wikipedia står: ”I andra språk än tyska har ordet Führer fått dålig klang på grund av dess koppling till Hitler. I Tyskland undviks ordet ensamt åtminstone inom politik.” Kan du på allvar påstå att führer inte för tankarna till nazism?

– Det är upp till betraktaren. Kanske är det lite tillspetsat, fast med tanke på hur odemokratiskt frågan om hotellplanerna har skötts och att vi inte får svar på våra frågor måste vi ibland ta i.

Känner du inte i efterhand att du kanske gick för långt i det här fallet?

– Nej, jag ångrar inte ett ord jag skrev. På samma sätt står jag för att kommundirektörens agerande är fascistiskt, narcissistiskt och psykopatiskt. Jag påstår inte att han är en psykopat, men jag kritiserar hans beteende, säger Torbjörn Larsson.

Jag är väl lite av en lokal Aleksej Navalnyj, som vågar säga ifrån.

– Jag är väl lite av en lokal Aleksej Navalnyj, som vågar säga ifrån.

ANNONS

Du gör ytterligare en diktatorsreferens när du skriver om Hotell Stalin 2.0. Varför då?

– Hotellet vid Resecentrum kallas ju för Stasihuset, men jag har även hört Hotell Stalin – och då är hotellet i Picassoparken nästa version.

Det nya hotellet vid Resecentrum.
Det nya hotellet vid Resecentrum. Bild: Jari Välitalo
ANNONS