Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kraftvärmeverket Kristinehedsverket ägs och drivs av Halmstads Energi och Miljö AB. Anläggningen, som är en central del av bolagets ekonomi, har de senaste åren brottats med utsläppsproblematik. Bild: Jari Välitalo
Kraftvärmeverket Kristinehedsverket ägs och drivs av Halmstads Energi och Miljö AB. Anläggningen, som är en central del av bolagets ekonomi, har de senaste åren brottats med utsläppsproblematik. Bild: Jari Välitalo

Hem har släppt ut för höga halter i Nissan – i flera år

Halmstads Energi och Miljö har under flera år haft svårt att nå riktvärdena i sitt miljötillstånd, visar HP:s granskning. De senaste fem åren har totalt 166 överträdelser skett när det gäller vattenutsläpp till Nissan.

I september kunde HP avslöja att Kristinehedsverket släppt ut stora mängder processvatten med förhöjda halter av tungmetaller i Nissan.

Utsläppet pågick i flera veckor och betraktades som ett haveri av ägaren Hem (Halmstads Energi och Miljö AB), som ändrade sina rutiner efter händelsen.

Två veckor efter läckan kom ett ”lugnande besked” från Hem. Utsläppshalterna motsvarade, enligt bolagets egna beräkningar, ”om någon skulle tappa en skruvdragare i Nissan”, som kommunikationsdirektör Anders Bredfell uttryckte det (HP 29/9).

Men den så kallade ”skruvdragaren” är inte första gången som Hem släppt ut för mycket ämnen från kraftvärmeverket. Sedan 2015 har bolaget haft återkommande problem med att nå riktvärdena i sitt miljötillstånd, visar verksamhetens miljörapporter.

– Vi har inte lyckats fullt ut. Det känns trist att säga det, men det är sanningen, säger Mats Svensson, verksamhetsområdeschef på Kristinehed, när han konfronteras med utsläppssiffrorna.

Så regleras miljöfarliga verksamheter

Hem:s mångmiljardanläggning på Kristinehed förbränner avfall och producerar el och energi. Eftersom verksamheten är klassad som miljöfarlig, på grund av utsläpp till luft och vatten, regleras den av ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

För att få elda sopor på Kristinehed måste Hem följa sitt miljötillstånd. Dels innehåller det riktvärden, som om de överskrids innebär en skyldighet att vidta åtgärder så att ett överskridande inte upprepas. Dels innehåller det gränsvärden, som innebär ett direkt villkorsbrott som är straffrättsligt sanktionerat.

Att överskrida riktvärden är inte brottsligt, men det ska inte ske.

Om bolaget släpper ut för mycket har tillsynsmyndigheten, som i det här fallet är länsstyrelsen i Halland, olika redskap att ta till. Ingela Höök, som är verksamhetsledare för Miljösamverkan Sverige, ett samverkansorgan som vägleder landets länsstyrelser, förklarar:

– Att överskrida riktvärden är inte brottsligt, men det ska inte ske. Händer det så är tillsynsmyndigheten skyldig att agera. Det kan handla om att utreda vad som hänt eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att få ner utsläppshalterna. Överskrider man gränsvärden är det dock solklart: då är åtalsanmälan en påföljd, säger hon.

Upprepade överträdelser av riktvärden kan dock leda till att det så småningom kan bli fråga om verksamheten ska ha kvar sitt tillstånd eller inte, tillägger Höök.

Har släppt ut för mycket – i flera år

Enligt uppgifter till HP är sommarens stora utsläpp på Kristinehed bara toppen av ett isberg. Uppgifterna bekräftas av Hem:s egna miljörapporter för åren 2015–2019, där det framkommer att bolaget har en problemfylld historia när det gäller vattenutsläpp.

Totalt har 166 månatliga överträdelser skett under den granskade femårsperioden.

Merparten av villkoren lever bolaget upp till, men när det gäller halterna i processvattnet som släpps ut i Nissan sker kontinuerliga överträdelser – år efter år.

Undersöker man månad för månad, så ser man att Hem bara klarar att hålla sig under samtliga riktvärden för miljögifter vid 6 av 60 månader.

Ämnena som går ut i för höga halter är tungmetaller som bly, kadmium, zink och nickel, samt suspenderade ämnen – ämnen som förbrukar syre för att brytas ner.

Totalt har 166 månatliga överträdelser skett under den granskade femårsperioden. Ibland rör det sig bara om små övertramp, men påfallande ofta släpps halter ut som är två, tre, fyra eller till och med åtta gånger så högt som riktvärdet.

Det förekommer också perioder där ännu högre halter går ut i Nissan. Ett exempel är maj och november 2019, då blyhalterna i vattenutsläppen var 1,3 mg/liter respektive 0,96 mg/liter. Riktvärdet enligt tillståndet är 0,05 mg/liter, vilket innebär att blyutsläppen dessa månader var 26 respektive 19 gånger högre än riktvärdet.

Hem: ”Vi har inte lyckats fullt ut”

Mats Svensson, verksamhetsområdeschef på Kristinehed, känner till de överträdelser som HP:s granskning visat. Hem har kämpat med vattenutsläppen i flera år, berättar han.

– Vi ska inte gå över riktvärdena. Det är inte okej i längden. Vi gör allt vi kan för att komma till rätta med det, men det är inte enkelt, säger Mats Svensson.

Vi har inte lyckats fullt ut i vårt arbete.

Att verksamheten släpper ut för mycket beror enligt honom på flera faktorer. Bland annat handlar det om kvaliteten på det avfall som kommer in till anläggningen – ”skit in, skit ut”, så att säga.

– Avfallet har blivit tuffare och tuffare. Hushållssoporna har minskat medan avfallet från verksamheter ökar. Men sen måste vi också vara självkritiska, säger Svensson och fortsätter:

– Vi har inte lyckats fullt ut i vårt arbete. Det här måste vi lösa, och det kommer vi att göra i takt med att pressen på oss ökar. Vi vill – och ska – vara ett miljöföretag.

På anläggningen har man tagit bort avfall som man vet ger problem, kontroller har införts för det avfall som tas emot och man har utökat personalen som jobbar med miljöfrågorna.

Det har även gjorts försök med att byta kemikalier och bygga om i vattenreningen, stora investeringar som inte gett önskad effekt, berättar kommunikationsdirektör Anders Bredfell.

– Vi har famlat, försökt på olika sätt och haft en del heureka-moment (aha-upplevelse, HP:s anmärkning). Men när vi löst ett problem så har ett nytt uppstått. Vi är inte nöjda, säger han.

Störst växthusgasutsläpp i länet

Halmstads Energi och Miljö AB omsätter cirka 800 miljoner kronor årligen. Kristinehedsverket är centralt för bolagets ekonomi. Kraftvärmeverket tar främst emot avfall från närområdet, men det sker också import från de brittiska öarna.

Alternativet, att lägga avfallet på deponi, är betydligt sämre för miljön.

Anläggningen släpper också ut mest växthusgaser i Hallands län, enligt siffror från Naturvårdsverket. Men Hem väljer att se sin verksamhet som ”miljöförbättrande”, berättar Anders Bredfell och Mats Svensson.

– El och fjärrvärme skapas i förstöringsprocessen, men huvudsyftet med vår förbränning är att förstöra sopor. Det finns mycket avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas, och då måste man förstöra det. Alternativet, att lägga avfallet på deponi, är betydligt sämre för miljön, förklarar Anders Bredfell.

Hur ser ni på att ni släppt ut processvatten med förhöjda halter under flera år? De här ämnena hamnar ju i Nissan, ett vattendrag som många fiskar i.

– Jag förstår om privatpersoner känner oro för det. Jag har själv åkt båt i en skitig Nissan på 70-talet, och det var inte roligt att ramla i där. Så det är klart att man har en stark känsla av att man vill göra rätt miljömässigt, både för natur och människor, säger Mats Svensson.

– Ingen skulle vara gladare än vi om det löste sig, säger Anders Bredfell.

LÄS MER: Stort utsläpp på Kristinehed – tungmetaller har gått ut i Nissan

LÄS MER: Hem: ”Utsläppet i Nissan motsvarar en skruvdragare”

Fakta: Kristinehedsverket

Hem:s mångmiljardanläggning på Kristinehed bedriver avfallsförbränning med energi- och elproduktion. Både lokala och importerade sopor eldas. Förbränningen sker med tre pannor – två äldre, P1 och P2, och en nyare, P3.

Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten.

Länsstyrelsen bedriver tillsyn av verksamheten i enlighet med en dom från 2000, som fastställdes 2007. Utöver dessa finns en rad beslut och deldomar som Hem också måste följa.

Halmstads Energi och Miljö AB omsätter cirka 800 miljoner kronor årligen. Kristinehed är kärnan i bolagets ekonomi.

Fakta: Utsläpp av växthusgaser (luftutsläpp) i Halland 2019 (Källa: Naturvårdsverket/EU ETS)
Huvudman Anläggning Kommun Utsläpp i ton koldioxidekvivalenter
Halmstads Energi och Miljö AB Kristinehed avfallskraftvärmeverk Halmstad 100 168
Höganäs Sweden AB Höganäs Sweden AB Halmstad Halmstad 19 921
Stora Enso Paper AB Stora Enso Paper AB Hylte Mill Hylte 9 526
Södra skogsägarna ekonomisk förening Södra Cell Värö Varberg 6 596
Halmstads Energi och Miljö AB Kraftvärmeverket Oceanen Halmstad 4 526
Ringhals AB Ringhals AB Varberg 1 353
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB Lahall kraftverk Varberg 1 271
Sydkraft Thermal Power AB Halmstadsverket HVT G11 och G12 Halmstad 1 170
Varberg Energi AB Värmeverket Hamnen Varberg 400
Falkenberg Energi AB HVC Spettet Falkenberg 204

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!