Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Efter ett haveri med ett elektriskt filter har stora mängder miljögifter släppts ut i Nissan. Halmstad energi och miljö (Hem) visste om felet, men trodde inte att utsläppen skulle sätta sig på vattnet.  Bild: Jari Välitalo
Efter ett haveri med ett elektriskt filter har stora mängder miljögifter släppts ut i Nissan. Halmstad energi och miljö (Hem) visste om felet, men trodde inte att utsläppen skulle sätta sig på vattnet. Bild: Jari Välitalo

Stort utsläpp på Kristinehed – tungmetaller har gått ut i Nissan

Kristineheds avfallsanläggning har släppt ut stora mängder vatten med tungmetaller i Nissan. Trots att Hem visste om felet pågick läckan i flera veckor – totalt har 1 000 kubikmeter förorenat vatten gått ut.
– Det här är ojämförbart det största utsläppet vi har haft, säger Anders Bredfell på Hem.

Avfallsanläggningen Kristinehed har under flera veckor släppt ut stora mängder processvatten, med höga halter av metalliska ämnen, i Nissan.

Händelsen inträffade när det elektriska filtret som ska rena rökgaser fallerade. Enligt källor till HP tog Halmstad energi och miljö AB (Hem) ett aktivt beslut att köra vidare.

Inväntade provsvar – i stället för att stoppa

Den 5 augusti upptäckte det kommunala bolaget att vattenreningen inte fungerade som den skulle. Man fattade dock inget beslut om att dra i handbromsen, utan valde att invänta det månatliga vattenprovet.

Fem dagar senare, den 10 augusti, kom provsvaret. Det visade på höga halter av kadmium, bly och zink – långt över det tillåtna – i utgående vatten till Nissan. Omedelbart satte Hem det förorenade vattnet i omlopp för ytterligare rening – sedan dess har inget vatten släppts ut.

Processvattnet på Kristinehed bildas när man eldar avfall, både importerade och lokala sopor. Vid förbränningen uppstår kemiska föreningar och tungmetaller frigörs – därför renas vattnet i olika steg innan det släpps ut.

Hem körde på trots förhöjd risk – 1 000 kubikmeter gick ut

Men utsläppen har pågått under betydligt längre tid än några dagar i augusti.

Enligt uppgifter till Hallandsposten, som kommer inifrån verksamheten, har Kristinehed släppt ut förorenat vatten till Nissan under minst tre veckor. Källan uppger att Hem fick problem med filtret redan i mitten av juli – men körde på trots den förhöjda risken. Stora mängder vatten ska enligt uppgift ha gått ut med halter man inte har koll på.

– Det stämmer. Den 16 juli upptäckte vi ett fel på det elektriska filtret. Då trodde vi att utsläppen skulle komma mot luft, så vi fokuserade på det. Det slog oss inte att det skulle kunna komma på vatten, säger Anders Bredfell, kommunikationschef på Hem.

Borde inte en så stor miljöanläggning som Kristinehed ha koll på alla risker?

– Vi borde självklart ha koll på dessa risker. Kristinehed är en mångmiljardanläggning som tar emot 200 000 ton avfall per år. Men ibland blir det fel, och det här är ett av de tillfällena, säger Bredfell.

Hur stora volymer har ni släppt ut under perioden då filtret inte fungerade?

– Det är stora mängder vatten med tungmetaller som har gått ut. Totalt handlar det om drygt 1 000 kubikmeter vatten. Halterna är långt över det tillåtna och vi ser självklart allvarligt på det här.

1 000 kubikmeter motsvarar 1 000 000 liter.

Hem riskerar en polisanmälan om miljöbrott efter utsläppet. Länsstyrelsen utreder händelsen för att få en bild av vilka halter som har nått Nissan. Bild: Jari Välitalo
Hem riskerar en polisanmälan om miljöbrott efter utsläppet. Länsstyrelsen utreder händelsen för att få en bild av vilka halter som har nått Nissan. Bild: Jari Välitalo

Riskerar polisanmälan om miljöbrott

Hem har informerat Länsstyrelsen i Halland om händelsen. Länsstyrelsen har i sin tur meddelat bolaget att inget vatten får släppas ut så länge halterna är förhöjda.

En utredning om exakt vilka halter som har gått ut, och vilka konsekvenser det kan få för miljön och det biologiska livet i Nissan, har inletts.

Länsstyrelsens utredning kan sluta med en polisanmälan om miljöbrott.

– I dagsläget kan vi inte göra en bedömning om eventuella skador. Vi vet att vi har höga halter efter ett reningssteg, men vi vet inte riktigt vad som har hänt på väg ut till Nissan, Hem har några dammar emellan. Det här behöver utredas, säger Lotta Peterson, miljöhandläggare på Länsstyrelsen.

Kan utsläppen vara farliga för människor?

– Hade vi sett något som tyder på det så skulle vi ha gått ut och informerat, säger Peterson.

Ändrade rutiner – kostar Hem miljonbelopp

Efter haveriet på Kristinehed har Hem ändrat sina rutiner. När larm inträffar på elfiltret ska personalen vara medveten om en ökad belastning på vattenreningen. Vid minsta misstanke om förorening ska vattnet provtas innan det släpps ut till Nissan.

– Vi borde ha stoppat utsläppen, och det hade vi också gjort om vi känt till dem. Därför ändrar vi nu rutinerna för att ha bättre koll i framtiden, säger Anders Bredfell på Hem.

På grund av filterfelet eldas för tillfället inga sopor på Kristinehed. Halterna i processvattnet som cirkulerar i reningsverket har gått ner, men inte tillräckligt mycket.

Därför kör Hem det förorenade vattnet i tankbilar till Kumla där det destrueras. Den här lösningen beräknas kosta ungefär en miljon kronor, enligt beräkningar från Hem.

Fakta: Miljögifterna som släpptes ut från Kristinehed

Kadmium: Ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden och som inte kan brytas ner. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och kan tas upp av växternas rotsystem.

Bly: En metall som är giftig för människor och andra organismer redan vid mycket låga doser. Bly kan skada nervsystemet.

Zink: Ett av de mindre giftiga ämnena bland tungmetallerna, men också ett av de vanligast förekommande. Zink behövs i små mängder för växter och djur, men allt för höga halter kan vara toxiska.

Källa: Naturvårdsverket

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!