Carl-Johan Berthilsson (M) och Fabio Ishaq (SD) är båda ledamöter i kommunstyrelsen som var den instans som fattade beslut om att anställa Marie Leandersson till chef över den nya teknik- och fastighetsförvaltningen.
Carl-Johan Berthilsson (M) och Fabio Ishaq (SD) är båda ledamöter i kommunstyrelsen som var den instans som fattade beslut om att anställa Marie Leandersson till chef över den nya teknik- och fastighetsförvaltningen.

Domstol avslog överklagan om jäv vid chefstillsättning

Fabio Ishaq (SD) får inget gehör för sin överklagan om misstänkt jäv i samband med tillsättningen av ny förvaltningschef. Enligt domstolen saknas grund för att upphäva beslutet.

ANNONS
LocationHalmstad||

För några veckor sedan beslutade kommunstyrelsen att Marie Leandersson från Simrishamn blir chef för den nya förvaltning som bildas när fastighetskontoret slås ihop med teknik- och fritidsförvaltningen.

Kommunstyrelsen var dock inte enig. Fabio Ishaq valde att reservera sig med hänvisning till att de två nuvarande cheferna över respektive förvaltning, Anders Thorén och Bo Lindmark, hade sökt tjänsten.

LÄS MER:SD tar beslut om ny chef till domstol – misstänker jäv

Överklagade beslutet

Kort därefter valde Fabio Ishaq dessutom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten med motiveringen att det fanns misstanke om jäv.

Orsaken var ett byggärende som pågick mellan 2012–2014 och som slutade med en straffavgift på drygt 28 000 kronor för en olovlig rivning och ett husbygge utan bygglov.

ANNONS

Fastighetsägare var Carl-Johan Berthilsson (M) och hyresgäst Ella Kardemark (KD), två av dem som deltog i beslutet att tillsätta en ny förvaltningschef.

Till HP uppgav de att de inte förstod sambandet och att de själva inte ansett sig jäviga. Ella Kardemark påpekade även att hon inte var inblandad i bygglovsärendet utan enbart hyrde en butikslokal i fastigheten.

Saknar ingående redovisning

Nu har domstolen fattat beslut om att avslå överklagan. Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att det saknas en mer ingående redovisning av omständigheter som bevisar jäv. Domstolen bedömer att det inte finns någon grund för att upphäva beslutet på grund av jäv eller av annan anledning med hänvisning till kommunallagen.

Carl-Johan Berthilsson säger att det är skönt att saken har prövats.

– Det handlar inte om att vi har valt bort någon kandidat utan att vi valde den bästa. I rekryteringskommittén var alla överens och även facken förordade Marie som kandidat. Och i kommunstyrelsen var det bara SD som reserverade sig, uppger han.

Har du i efterhand känt att du borde ha anmält jäv?

– Nej, som jag sagt så tänkte jag inte ens på att han var förvaltningschef då. Ibland när man jobbar med fastigheter så händer det att man gör bedömningar som inte är rätt och visar det sig att man har gjort fel så får man göra rätt för sig. I det här caset så fick vi en sanktionsavgift som jag tyckte var orimligt hög och som ju också sänktes sen. Vi betalade in och gick vidare. För mig har detta inte varit ett problem, säger han.

ANNONS

Fabio Ishaq uppger att han ännu inte har hunnit ta ställning till om han ska överklaga domstolens beslut.

LÄS MER:50 personer vill bli chef för den nya förvaltningen

LÄS MER:Kort vann över långt när ny förvaltning fick sitt namn

ANNONS