Hård kritik mot att bygga på åkermark

Halmstads nya översiktsplan väcker starka reaktioner inom lantbruket. LRF riktar kritik mot förslaget att exploatera jordbruksmark.
– Vi kan inte fortsätta bygga bort våra åkrar, säger Helen Gustafsson, ordförande i LRF Halmstad.

ANNONS
|

HP har i flera artiklar berättat om Framtidsplan 2050 – kommunens kommande översiktsplan som visar hur Halmstad ska växa de kommande 30 åren.

Förslaget som varit ute på samråd får både ris och ros. Hos Lantbrukarnas riksförbund väcker det starka reaktioner. Organisationen ifrågasätter mängden jordbruksmark som föreslås för bebyggelse.

– Vi har en livsmedelsstrategi i Sverige där det är tydligt att man ska öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Men just nu byggs det bort otroliga mängder åkermark i landet. Det kan inte fortsätta, säger Helen Gustafsson, ordförande i LRF Halmstad.

”Alla måste inte bo vid kusten”

I den nya översiktsplanen tar kommunen höjd för 150 000 invånare år 2050. Planen ska bland annat visa vilka orter det ska satsas på och var det blir aktuellt med nya bostäder och industriområden.

ANNONS

Helen Gustafsson menar att för mycket bebyggelse placeras längs kusten, väster om motorvägen.

– Det är där en stor del av åkermarken ligger. Då blir det tokigt att planera att så mycket ska byggas där, säger hon.

Det är ju bostadsbrist och kommunen växer, hur tycker ni att man ska lösa problemet på annat sätt?

– Alla måste inte bo vid kusten. Kommunen borde planera att bygga mer inåt land och återuppliva småbyarna där, säger Helen Gustafsson som även ifrågasätter en 50-procentig befolkningsökning på 30 år.

– Det är ingen annan kommun som har en sån hybris.

880 hektar

Enligt miljöbalken får så kallad brukningsvärd jordbruksmark bara användas för bebyggelse och anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Och dessa behov ska då inte kunna uppfyllas på ett annat tillfredsställande sätt.

Förslaget till Framtidsplan 2050 pekar ut knappt 700 hektar jordbruksmark för bostäder, stationsnära områden och verksamheter samt ytterligare 180 hektar för vägreservat.

Helen Gustafsson tycker att det är viktigt att man tänker sig för – byggandet är omöjligt att ångra.

– Det går inte att återställa den här jordbruksmarken igen. Då får man fundera på om man ska bygga bort den för att importera mat från andra länder med ett betydligt lösare miljötänk än Sverige. Och om det i framtiden händer något som gör att vi inte kan importera – hur hanterar vi det?

ANNONS

– Sen betalar kommunen bra för marken och det är ett problem i sig. Vi frågar oss om det verkligen är rimligt att kommunen ska lägga stora summor skattepengar på att köpa upp mark från lantbrukare? Blir vi erbjudna massa miljoner för en bit mark så har vi inte råd att säga nej, säger hon.

Länsstyrelsen vill ha svar

Det är inte bara LRF som reagerar på planerna. Som HP tidigare berättat var en av de vanligare synpunkterna bland Halmstadborna under samrådet att för mycket åkermark försvinner.

Länsstyrelsen tar också upp exploatering av jordbruksmark i sitt yttrande till kommunen.

Myndigheten skriver bland annat att kommunen behöver motivera varför den byggnation som planeras på jordbruksmark anses vara av väsentligt samhällsintresse.

– De ska också utreda om det verkligen inte finns något annat än jordbruksmark att bygga på. Det har man inte gjort i nuläget men det är ett lagkrav, säger Kristin Ovik, lantbruksdirektör på länsstyrelsen.

När det gäller jordbruksmark i översiktsplaner är länsstyrelsens möjlighet att påverka begränsat till att vägleda kommuner, berättar hon.

– Jordbruksmark är inte ett riksintresse och då har vi ingen ingripandegrund utan vi lämnar rådgivande synpunkter. Vi vill att kommunen ska svara på de här frågorna som vi ställer. Har de gjort det och sett att ja, det är visserligen brukningsvärd jordbruksmark men vi ser ett jättestort samhällsintresse och vi hittar verkligen ingen annan mark – då får de bygga, säger Kristin Ovik och fortsätter:

ANNONS

– Det som kan hindra detta är att markägaren inte säljer sin mark eller att kommunen förändrar sitt planeringsarbete.

Mål att hålla ner siffran

Enligt kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) är ambitionen för översiktsplanen att hålla nere användningen av jordbruksmark. Att minska mängden som tas i anspråk i det nuvarande förslaget tror han blir svårt.

– Jag skulle säga att det är nästintill omöjligt att komma ner mycket lägre. Vi är en kommun som i stort sett ligger i ett jordbrukslandskap och då kommer man behöva peka ut jordbruksmark, säger Jonas Bergman.

Jonas Bergman (M).
Jonas Bergman (M).

Planförslaget hänvisar till en analys som visat att det är svårt att i tillräckligt hög utsträckning ”locka bostadsutvecklare till orter i den östra delen av kommunen” som är skogsdominerad. Därför har nya utvecklingsområden till största delen lagts i de västra delarna som domineras av jordbruksmark.

Finns det ingen efterfrågan att bo mer inåt land?

– Jo, det gör det absolut och vi pekar ut ganska stora bostadsytor i alla orter i kommunen. Men någonstans behöver man göra en avvägning var vi tänker att en större andel vill bo, säger Jonas Bergman och tillägger att det nuvarande förslaget tar tre procent av Halmstads totala jordbruksmark i anspråk.

– Vi försöker också hitta mark längs vältrafikerade kollektivstråk, befintligt vägnät och där det finns bra va-nät, fortsätter han.

ANNONS

”Vill hitta alternativ”

Från Allianskollegan Jenny Axelsson (C) hörs andra tongångar. Hennes parti ser att det finns alternativ mark att bygga på som inte finns med i nuvarande förslag.

– Vi behöver inte bygga på jordbruksmark för att utveckla den här kommunen. Man måste såklart vara pragmatisk och inte stoppa byggnation på icke brukningsvärd mark men det här handlar inte bara om sådan utan också om väldigt högkvalitativ åkerjord, säger Jenny Axelsson som vänder sig mot beskrivningen att det inte finns efterfrågan på bostäder inåt land.

– Att bygga en översiktsplan med den utgångspunkten är helt fel. Det räcker att gå in på Hemnet så ser man att hus säljs väldigt snabbt även i de delarna av kommunen. Önskan om att bygga nytt i de orterna är också väldigt stark.

Jenny Axelsson (C).
Jenny Axelsson (C).

Under samrådet lämnade C in ett yttrande där partiet bland annat skriver att de vill se en kraftig minskning av den utpekade jordbruksmarken.

– Vi kommer i det fortsatta arbetet hålla benhårt fast i att vi vill att man ska hitta alternativ till att bygga på åkermark. Vi har kommit med väldigt många förslag som vi önskar få gehör för, säger Jenny Axelsson.

LÄS MER:Sex orter ska växa kraftigt i Halmstads nya plan

LÄS MER:Grönt ljus för översiktsplanen – efter 45 ändringsförslag

ANNONS