”Jag anser personligen att de elva anställda gjorde helt rätt, utifrån omständigheterna.”
”Jag anser personligen att de elva anställda gjorde helt rätt, utifrån omständigheterna.” Bild: Jari Välitalo

”Någon förlåtelse lär ’syndarna’ ändå inte få av HP”

Förvaltningen ska alltså ta in dyra konsulter för att utreda en ”vaccinationsskandal” som HP själv har skapat. Det skriver Kenneth Mellåker (L), ledamot i hemvårdsnämnden, i en replik på tre ledarkommentarer. Den politiske redaktören Mattias Karlsson svarar.

ANNONS
|

Replik. Vaccinationsskandalen på Södra vägen gör mig lika upprörd som HP:s Mattias Karlsson men min upprördhet handlar inte om chefernas vaccinering utan om HP:s maktmissbruk.

Media har en oerhört viktig uppgift att granska makthavare för att avslöja korruption. Men media borde också ha ett ansvar att våra offentliga verksamheter inte förlamas av rädsla hos anställda, att tvingas schavottera offentligt.

Min fråga till HP och Mattias Karlsson: Är det ni kallar ”vaccinationsskandalen” ett exempel på systematiskt maktmissbruk eller ett ansvarsfullt tillvaratagande av skattefinansierade resurser?

Hur många av oss har inte yttrat orden: ”ska dom ändå slängas kan jag väl ta dom”. Det är en god moral ”att inte låta något förfaras”, fick jag lära mig redan som barn. Jag anser personligen att de elva anställda gjorde helt rätt, utifrån omständigheterna.

ANNONS

Det är onekligen så att HP framställer det inträffade som att de tre cheferna missbrukar sin ställning. Mattias Karlsson retorik är avslöjande: ”i strid mot prioriteringsordningen”, ”[ingen] har tagit på sig ansvaret för skandalen”, ”låt inte det hända igen”. Han agerar inte som en granskande journalist som avslöjar maktmissbruk, utan som en som tar på sig rollen av ”inkvisitor” när han går tillrätta med kättarna på Södra vägen.

Med det genomslag som HP fortfarande har i södra Halland är det inte svårt att skapa en skandal, med rätt ordval, och uppväcka läsarnas vrede. I ett känslomässigt utbrott av moralisk hybris kräver HP, och insändarskribenter, chefernas huvud på ett fat. Det kallar jag inte ”god journalistik”. HP borde också värna sitt förtroende bland läsarna.

Mattias Karlsson drar sig inte för att propagera för att en extern utredning måste göras för att skingra misstankarna om oegentligheter. Förvaltningen ska alltså ta in dyra konsulter för att utreda en ”vaccinationsskandal” som HP själv har skapat.

Med facit i hand, det hade varit bättre att kasta doserna. Någon förlåtelse lär ”syndarna” ändå inte få av HP.

Kenneth Mellåker (L)

ledamot i hemvårdsnämnden

Svar. Elva personer, varav tre chefer, på hemvårdsförvaltningen har blivit vaccinerade i strid med gällande prioriteringsordning. Hallandsposten har rapporterat om den här händelsen vid ett flertal gånger.

ANNONS

Vid rapporteringen har det efterhand framkommit nya uppgifter och till viss del motsägelsefulla sådana vad gäller ansvarsfördelningen. Med utgångspunkt från detta skrev jag ledaren ”Vaccinationsskandal som måste utredas och klarläggas” där jag avslutningsvis efterlyste just att skandalen skulle utredas och klarläggas.

I förra veckan publicerades här ett längre ”Brev till ledarsidan” undertecknat av ordförande för hemvårdsnämnden Ann-Charlott Mankell (M) tillsammans med alla ledamöterna i nämnden.

I den texten framkommer att nämnden efterfrågat och fått en redovisning av händelsen, och att man var nöjd med detta. I samband med detta brev publicerades kom ett nytt besked från kommunen, och Ann-Charlott Mankell. Nu var beskedet att händelsen ska utredas av hemvårdsförvaltningens myndighetschef. Utifrån denna kovändning skrev jag på nytt en kommentar där jag efterlyste en extern och oberoende utredning.

Mina ledare i frågan handlar inte om någon medeltida inkvisition där jag är ute efter kättare och syndare, det här handlar om att reda ut vad som har gått fel och hur detta inte ska upprepas igen. Det är viktigt att dra lärdom av det inträffade och undvika att ansvaret hamnar mellan stolarna, vilket tycks ha varit fallet.

Jag har heller inte skrivit om att vaccindoser ska kasseras utan vad jag förespråkar är att de riktlinjer som regionen har satt upp följs, nämligen att det ska finnas en reservlista för de fall det blir vaccindoser över.

ANNONS

Mot bakgrund av att många påverkas oerhört negativt under den pågående coronapandemin är det naturligt att det finns ett stort fokus på hur vaccinationerna fortgår och hur de genomförs. Därför står jag också fast vid att det bör göras en oberoende utredning av vaccinationsskandalen.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS