Till den planerade utbyggnaden i Söndrums centrum hör tre flerfamiljshus som HFAB vill bygga.
Till den planerade utbyggnaden i Söndrums centrum hör tre flerfamiljshus som HFAB vill bygga. Bild: Halmstads kommun

Social ingenjörskonst eller medborgarperspektiv i Söndrums centrum

Det är högst olyckligt att utvecklingen av våra bostadsområden ska avgöras i domstol. Det är fel väg att gå.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Man kan fråga sig om man vill ha medborgarna med sig eller mot sig?

Tvisten om höga hus i Söndrums centrum avgjordes i Mark- och miljööverdomstolen och då till kommunstyrets favör.

Vi vill att man fortsätter att förtäta redan förtätade områden i Halmstad. Det är positivt att man satsar på våra bostadsområdes centrum och våra centrumnoder.

Dock har förslaget i Söndrums centrum inte tagits fram i samklang med de boende i området och sålunda inte tillsammans med de som påverkas av det politiska beslutet.

Det är högst olyckligt att utvecklingen av våra bostadsområden ska avgöras i domstol. Det är fel väg att gå.

ANNONS

Det är dessutom olyckligt att styret finner det ”väldigt roligt och positivt” (HP 13/1-2023) att besegra sina medborgare i domstol.

Det går absolut inte i linje med vår ideologi. Politiker och tjänstepersoner ska tillsammans med medborgarna utveckla staden. Det så kallade medborgarperspektivet måste alltid vara vägledande.

Modellen som man nu lutar sig mot påminner mer om social ingenjörskonst, där man med hjälp av lagstiftning och samhällspolitiska beslut försöker åstadkomma en omdaning av samhället. Med hänvisning till att det allmännas intresse väger högre än de boende i området. Här finns en ideologisk klyfta. Styret säger dessutom att domen blir vägledande för arbetet att utveckla andra centrumnoder i kommunen – i allmänhetens intresse och inte i samklang med de boende i området.

Vi vänder oss inte mot att satsa på Söndrums centrum, utan mot processen dit. Man kan fråga sig – vill man ha medborgarna med sig eller mot sig?

När det gäller förtätning och byggnation, så skall man fortsätta att förtäta redan förtätade områden, men det skall göras på ett klokt och hållbart sätt för att behålla den unika karaktären i våra väl fungerande bostadsområden. Det måste ske i samråd med de boende i området och inte fortsättningsvis med hänvisning till en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

ANNONS

Niclas Jansson

Leif Liljebrunn

Robert Lindell

Halmstads lokala parti

LÄS MER:Högsta instans tar upp tvist om höga hus i Söndrum

LÄS MER:Nya lägenheter överklagas av flera boende i Söndrum

LÄS MER:Företag vill bygga radhus och flervåningshus i Söndrum

ANNONS