Nya lägenheter överklagas av flera boende i Söndrum

Planerna på att bygga 55 nya lägenheter i Söndrum har överklagats av flera boende. De anser att kommunen har varit för snål med p-platser, inte tagit hänsyn till att trafiken ökar och inte heller lyssnat på dem som inte vill ha ett flervåningshus intill sin tomt.

ANNONS
LocationSöndrum||

I slutet av förra året gav samhällsbyggnadsutskottet grönt ljus för detaljplanen som innebär ett nytt, bilfritt torg i Söndrums centrum, 55 nya lägenheter fördelade på fyra flervåningshus samt en ny vårdcentral.

LÄS MER:Ja till nytt torg och 55 lägenheter i Söndrum

HP har tidigare berättat att planerna inte uppskattas av alla som bor i området. Nu har också två överklagande kommit in.

14 fastighetsägare

Bakom det ena står inte mindre än 14 fastighetsägare på Kullavägen, Eketångavägen och Halmstadvägen.

De har en rad synpunkter på detaljplanen, som de anser ska upphävas, och tycker inte att kommunen har varit tillräckligt tydlig i den process som föregått beslutet.

Bland annat saknar de ett klart besked om huruvida ett parkeringsdäck tillåts byggas i området eller inte. De efterlyser också en ny dagvattenutredning samt en trafikmätning som visar hur många fordon som passerar på Nya Tylösandsvägen under sommartid. Med utgångspunkt från denna bör sedan nödvändiga bullerdämpande åtgärder vidtas anser de.

ANNONS

När det gäller trafiksituationen ifrågasätts säkerheten, särskilt i korsningen Eketångavägen–Nya Tylösandsvägen. Här behövs en rondell eller ett trafikljus anser de boende. De vill också se ett trafikljus i höjd med godisaffären utmed Nya Tylösandsvägen, så att det blir säkrare för både cyklister och gående att korsa vägen, samt fler cykelvägar.

För snålt med p-platser

De som har överklagat tycker också att kommunen förlitar sig för mycket på att de som bor i området väljer buss eller cykel framför bil . Fastighetsägarna är inte lika övertygade om att så kommer att ske, och menar också att kommunen har varit för snål med antalet p-platser.

Fastighetsägarna har gjort en egen uträkning och menar att antalet p-platser inte kommer att bli fler än i dag. Det rimmar inte med det faktum att orten växer och att kundunderlaget därmed också blir större till den service och de butiker som finns i centrum påpekar de.

LÄS MER:Villaägare protesterar mot att få flervåningshus inpå knuten

Vidare anser de boende inte att kommunen har tagit hänsyn till de villaägare som plötsligt får ett flervåningshus som granne och vilken stor förändring det faktiskt blir för dem.

Ytterligare tre grannar, på Lupinvägen, har också överklagat detaljplanen men bett om mer tid för att komma in med en motivering.

ANNONS