På sin kontorsfastighet i Söndrum vill Heléns rör bygga lägenheter.
På sin kontorsfastighet i Söndrum vill Heléns rör bygga lägenheter. Bild: Jari Välitalo

Företag vill bygga radhus och flervåningshus i Söndrum

Heléns rör vill bygga mellan 50–70 lägenheter på sin kontorsfastighet i Söndrum. Politikerna är positiva och har gett klartecken för en ändring av detaljplanen.
– Vi ser många fördelar med att bygga bostäder på den här platsen, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

ANNONS
LocationSöndrum|
|

I augusti kontaktade Heléns rör kommunen om sina planer på att uppföra lägenheter på den fastighet mellan Nya Tylösandsvägen och Västergårdsvägen där företaget i dag har sin kontorsbyggnad.

Tanken är att flytta kontoret till företagets lokaler på Söndrums industriområde för att i stället bygga 50–70 lägenheter i form av både flerbostadshus och radhus på tomten.

Eftersom detaljplanen inte tillåter bostäder, och inte heller den byggnadshöjd som ett flervåningshus kräver, har företaget ansökt om ett så kallat planbesked.

”Ligger bra till”

Och ett sådant har man fått. Politikerna i samhällsbyggnadsutskottet är positiva till planerna och har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

ANNONS

– Det här var vi eniga om, vi ser många fördelar med att bygga bostäder på den här platsen. Dels är det en redan ianspråktagen yta och dels ligger den bra till när det gäller närhet till service och kollektivtrafik, säger Jenny Axelsson.

En annan synpunkt är att det finns en stor efterfråga på lägenheter i området, tillägger hon.

Företagets tanke är att bygga radhus i två våningar och flerbostadshus i tre till fem våningar. Kommunen är dock tveksam till det sistnämnda med tanke på att omgivande bebyggelse inte är högre än 1-1,5 plan och att fastigheten ligger högt. Tre till fyra våningar anses vara mer lagom.

– Men detta är sådant som ska arbetas fram i detaljplaneprocessen, påpekar Jenny Axelsson.

Hoppas att folk tar bussen

Som HP berättat tidigare är planen att fyra flervåningshus ska byggas i Söndrums centrum med sammanlagt 55 lägenheter. Samtidigt har Centerpartiet inför arbetet med en ny översiktsplan gjort ett utspel om att bygga bostäder i inlandet först och vänta med Söndrum med omnejd tills det finns bättre trafiklösningar klara för att inte skapa flaskhalsar i trafiken.

LÄS MER:C trycker på för fler bostäder inåt land

Men Jenny Axelsson är trots det positiv till Heléns rörs planer.

– Visst är trafiklösningarna viktiga att ta hand om, men faktum är att det redan i dag är trafik till det här området, även om det kanske ökar om det blir bostäder i stället för kontor. Men det jag hoppas och tror är att många kan låta bilen stå eftersom området ligger så nära kollektivtrafik, säger hon.

ANNONS

Om allt går som det ska kan en ny detaljplan antas under senare delen av 2023.

LÄS MER:Ja till nytt torg och 55 lägenheter i Söndrum

ANNONS