Gunnel Bengtsson, Morgan Karlsson, Yngve Kihlberg och Jenny Axelsson anser att bostadsområden bör skapas i inlandet för att undvika flaskhalsar i trafiken i de centrala delarna, som till exempel på Slottsjordsvägen.
Gunnel Bengtsson, Morgan Karlsson, Yngve Kihlberg och Jenny Axelsson anser att bostadsområden bör skapas i inlandet för att undvika flaskhalsar i trafiken i de centrala delarna, som till exempel på Slottsjordsvägen. Bild: Cecilia Welin

C trycker på för fler bostäder inåt land

Med en dryg vecka kvar att tycka till om Halmstads framtid gör Centerpartiet ett utspel. Partiet vill låta Marbäck växa rejält och avvakta med fler bostäder vid kustområdena.
– Vi måste lösa trafikfrågorna först för att inte skapa massa flaskhalsar, säger Jenny Axelsson, kommunråd.

ANNONS
LocationHalmstad, Trönninge, Marbäck, Oskarström|
|

Fram till den 11 januari har alla som vill möjlighet att lämna synpunkter på kommunens förslag till ny översiktsplan som tar sikte på 2050.

Planen har tröskat genom bland annat kommunstyrelsen där de olika partierna presenterade totalt 45 ändringsyrkanden. Som HP berättat hade Centerpartiet störst framgång och fick igenom 16 av sina 29 yrkanden.

LÄS MER:Grönt ljus för översiktsplanen – efter 45 ändringsförslag

Det hindrar dem dock inte från att två veckor innan tiden löpt ut göra ett utspel. Några av partiets företrädare, Jenny Axelsson, Yngve Kihlberg, Gunnel Bengtsson och Morgan Karlsson, förklarar att man nu har lyssnat på sina medlemmar och också gått ner mer på detaljnivå.

Levande landsbygd

– Vi har tre bärande ben. Dessa är levande landsbygd och orternas utveckling, åkermarken och trafikutmaningarna, säger Jenny Axelsson.

ANNONS

När det gäller nya bostäder vill partiet att inlandet prioriteras framför områden som ligger närmare kusten för att inte skapa flaskhalsar i trafiken.

– Till exempel Slottsjordsvägen är mycket hårt belastad och det är inte rimligt att ta in all trafik från kustområdet till den här sträckan. Innan man bygger mer i områden som påverkar trafiken här så måste man hitta bättre trafiklösningar, säger Gunnel Bengtsson.

Jenny Axelsson påpekar att det finns andra platser i kommunen där bostäder kan byggas redan nu och där det finns bättre förutsättningar för att skapa bra trafikflöden.

– Marbäck är ett bra exempel på en bostadsort som har alla förutsättningar för att utvecklas, Oskarström ett annat, säger hon.

Men går det att styra om, folk vill kanske bo i staden och vid kusten?

– Jag som är nära exploateringsfrågorna vet att det finns ett jätteintresse för att bygga i hela Halmstad. Det här handlar inte om att mark inte skulle vara intressant att bygga på utan att där vi som växande kommun pekar ut mark och visar att vi tror på en växande ort, där kommer man också att vilja bygga, säger Jenny Axelsson.

Vill skona åkermark

Partiet vill också undvika att bygga bostäder och industrier på åkermark och gillar därför inte att 650 hektar åkermark i förslaget är utpekad för nybyggnation.

ANNONS

– I både Trönninge, Kistinge och Onsjö/Fammarp finns väldigt bra jordbruksmark som vi och våra barn ska leva av som man föreslår ska tas bort för alltid, påpekar Morgan Karlsson.

– Det är helt förkastligt, tillägger Yngve Kihlberg.

Förutom att göra sin egen röst hörd vill Centerpartiet också uppmana Halmstads invånare att skicka in sina synpunkter över förslaget till översiktsplan innan det är för sent.

– Vi hoppas att medborgarna nu tar chansen att föra sin talan, att kolla upp vad som ska hända på deras ort och reagera över det, säger Jenny Axelsson.

LÄS OCKSÅ:

ANNONS