I framtiden lär det behövas ett stort antal dagvattenpumpstationer på båda sidor om Nissan, funderar skribenten och har förslag gällande kulturhuset på Söder i Halmstad.
I framtiden lär det behövas ett stort antal dagvattenpumpstationer på båda sidor om Nissan, funderar skribenten och har förslag gällande kulturhuset på Söder i Halmstad. Bild: TT/arkiv

Avveckla inte kulturhuset – bygg en dagvattenpumpstation i stället

I framtiden måste det, vad jag kan se, byggas ett stort antal dagvattenpumpstationer på båda sidor om Nissan.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Några funderingar angående den planerade avvecklingen av Kulturhuset Najaden med intilliggande byggnader. Anledningen till den planerade avvecklingen, är vad jag förstår, de intensivare regn som förväntas framöver med därav ökade dagvattenmängder . Avvecklingen beror inte på de förväntade högre nivåerna i havet och därav även högre nivåer i Nissan.

För att klara framtida översvämning av stora delar av Halmstad på grund av de högre nivåerna i Nissan är tydligen planen att Nissan skall invallas på båda sidor. Detta innebär att allt dagvatten, från dessa översvämningsområden, måste kunna pumpas förbi vallarna in i Nissan. Detta innebär, vad jag kan se, att det i framtiden måste byggas ett stort antal dagvattenpumpstationer på båda sidor om Nissan.

ANNONS

Min tanke är därför följande: Avveckla inte kulturhuset Najaden! Bygg i stället en dagvattenpumpstation för att pumpa dagvattnet från den lägre liggande marken intill byggnaden direkt till Nissan. Dagvattnet från taken och från den högre belägna marken kan, som nu ledas med självfall till Nissan.

Det kan vara klokt att bygga en dagvattenpumpstation redan nu och då få både bygg – och drifterfarenhet av denna typ av pumpstationer som kan ligga till grund vid utformning och byggnation av framtida dagvattenpumpstationer enligt ovan. Det känns även ekonomiskt betydligt fördelaktigare än att riva och bygga nytt.

Boris Nilsson

LÄS MER:Najadens öde beseglat – ny plats för kulturskola ska hittas

LÄS MER:Politikerna om beskedet kring kulturhuset Najaden: ”En ordentlig kultursatsning”

LÄS MER:Kulturhuset Najaden avvecklas – hotas av översvämning

ANNONS