Najadens öde beseglat – ny plats för kulturskola ska hittas

Samhällsutbyggnadsutskott har avbrutit arbetet med en ny detaljplan för kulturhuset Najaden. Bakgrunden är beskedet om att fastigheten hotas av översvämningar.
Dock ville Sverigedemokraterna låta planarbetet löpa linan ut.
– Vi har länder i Europa som ligger under havsnivån. Då borde vi kunna hantera en byggnad, säger Andreas Ahlqvist (SD).