Kulturhuset Najaden avvecklas – hotas av översvämning

Kulturhuset Najaden måste avvecklas till 2030. Detta står klart efter ”ny kunskap om klimatförutsättningar och översvämningsrisk”, enligt kommunen.
– Hela Galgbergets vatten har den här fastigheten som slutdestination, säger Lisa Rönnberg, samhällsutvecklingsdirektör.