Preems raffinaderi i Lysekil.
Preems raffinaderi i Lysekil. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Frågan om Preemraff är relevant

Det är en relevant fråga om Preemraff i Lysekil ska få bygga ut eller inte. Det kommer att påverka de fossilbaserade utsläppen. Men inte som Mattias Karlsson vill att vi ska uppfatta det.

ANNONS
|

Replik. Kommentar till ledare, 11/3.

Bakgrunden till utbyggnaden är nya internationella miljökrav på att tjockolja inte får användas som fartygsbränsle. Denna kommer efter utbyggnaden att omvandlas till svavelfri bensin och diesel. Samtidigt ges då möjligheten att processa fram förnybar råvara exempelvis från skogen. Ingen produktionsökning av fossil råolja kommer att ske.

De lokala utsläppen kommer att öka med en miljon ton om året. Minst hälften av dessa ska fångas in och lagras. Resten kompenseras genom framställning av förnybara drivmedel. 2030 kommer transportutsläppen att minska med 12,5 miljoner ton per år motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Preem ska bli klimatneutrala till 2045.

ANNONS

Källa: preem.se/frågor och svar...

Nästa relevanta fråga är: Varför nämner MK ingenting om detta i ledaren? I stället citeras en demonstrants uttalande i DN.

Med rubriken ”Medier som tar ansvar har högre trovärdighet” skriver MK den 11/1 -20 i Karlssons kolumn: ” I kampen om verklighetsbeskrivningen är det viktigt att lyfta de etablerade medierna. Genom att de låter sig granskas tar de större ansvar för sina publiceringar”.

Genom utbyggnaden tar Preem sitt ansvar för klimatet medan MK med sin ledare vilseleder läsarna.

Janne Gustafsson

Svar direkt

Att raffinera tjockolja är energikrävande och kommer i sig att leda till en stor ökning av utsläppen av växthusgaser. Infångning av koldioxid är ett löfte som inte är bindande från Preems sida och ingår inte i företagets ansökan om utbyggnaden. Sedan ligger det i sakens natur att en investering på omkring 15 miljarder kronor i utbyggnaden av Preemraff innebär att omställningen från fossila till förnyelsebara energikällor drar ut på tiden, en tid som varken Sverige eller världen har råd med.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS