AI i vården

Granskning av Region Hallands och Högskolan i Halmstads arbete med informationsdriven vård.

ANNONS