Sekretessen kring patientdata ses som ett hinder

Att patientuppgifter skyddas av stark sekretess har tidigare setts som en självklarhet. Nu höjs allt fler röster för att vårddata ska göras mer tillgängliga och exempelvis kunna användas för att träna artificiell intelligens.
– Man kan vända på problematiken. Om vi kan göra det bättre för olika patientgrupper genom att använda datan, är det då rätt att inte använda den? säger Magnus Clarin, Region Hallands FoU-chef.