Så ska AI förbättra vården

När vården står inför stora utmaningar, som personalbrist, begränsad ekonomi och en åldrande befolkning, hoppas många att AI ska bidra med en lösning. Men vad innebär det? Ska robotar bedöma vår hälsa och fatta beslut om vår vård? Och vem bär ansvaret när det är artificiell intelligens som genererar råd?
– Det kommer inte att bli som i en Star Wars-film, men AI kommer att bli ett värdefullt stöd i vården, säger Markus Lingman.