Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vindkraftverk vid den danska delen av Kriegers Flak söder om Trelleborg. Bild: Johan Nilsson/TT
Vindkraftverk vid den danska delen av Kriegers Flak söder om Trelleborg. Bild: Johan Nilsson/TT

Låt inte Öresundsbron bli exempel för havsbaserad vindkraft

Det desperata förslaget har intecknat Östersjön och Bottenhavet till bristningsgränsen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändaren ”Låt oss tro att det blir med Kattegatt som med Öresund”, 25/5 (om vindkraft till havs och debatten kring bron och tunneln över Öresund inför byggandet av dessa, reds anm.).

En tro på en bro måste ersättas av riskanalys av de totala effekterna av alla havsbaserade industrianläggningar i hela Nordsjöområdet. Det handlar om 10 000–15 000 vindkraftverk i Nordsjön, 32 anläggningar runt Danmark (varav 8 i Kattegatt) samt regeringarnas planer på 120 TWh havsbaserad vindkraft. Nuvarande konsumtion är 135 TWh och exporten 30 TWh.

På Västkusten föreslås 10 anläggningar, varav tre utanför Halmstad och dubblering av Galene-projektet. Det desperata förslaget har intecknat Östersjön och Bottenhavet till bristningsgränsen. Tyska intressen har redan skissat en pipeline för vätgas från anläggningarna.

Länsstyrelsens beredning är undermålig och dess förslag till regeringen utelämnar framförda fakta om den havsbaserade vindkraftens negativa klimateffekter. 340 m höga verk bildar ”bergskedjor” som pressar fuktig luft mot kalla luftlager, där den kondenseras och faller som regn i havet. Detta sker normalt i kanten på det sydsvenska höglandet (200 m).

Bekräftat av chefsforskaren Eigil Kaas vid Center för Klimatforskning vid Danmarks Meteorologiska Institut (Extrabladet 22-05-22), som varnar för att ”Jyske vindmøller kan give tørke på Sjælland” och ”så langt væk som i Østeuropa og især Rusland”. Denna nederbörd behövs för livsmedelsproduktion, konstbevattning, hushåll, vattenkraft och skogsbruk.

Samtliga EU-stater saknar korrekt fastställda strategiska planer för vindkraft enligt Århuskonventionen Artikel 7, som ska upprättas i samverkan med civilsamhället och oberoende expertis. UNECE har tvingat EU-kommissionen att fastställa handlingsplan, där resultaten ska redovisas 23-06-30. Varken Sverige eller Danmark klarar detta krav. Ländernas planer kan orsaka förödande torka i Sydsverige, på Östkusten, Öland och Gotland. Regionen har redan låga grundvattennivåer. Granskogarna är känsliga för torka och insektsangrepp. Havens förmåga att återföra klimatgaser och bilda plankton minskar. LED-belysningen stör ekosystemens dygns- och årsrytm. Infraljud och lågfrekvent ljud bildar samverkande bullermattor och vibrationerna påverkar bottensedimenten. Slitage på rotorbladen lösgör giftiga nanopartiklar med påverkan på cellnivå.

Myndigheten nämner inte ens att Miljöbalken kap. 4:2§, fastslår att Hallandskusten är reserverad för friluftsliv och turism.

Civilsamhället och våra lokala förtroendevalda måste därför agera för att beslutet upphävs och att regeringen påbörjar en transparent demokratisk process där alla hållbarhetsaspekter utvärderas.

Ove Björklund

God Livsmiljö Hylte