Laura Petris Västersol – ett boende där de gamla trivdes

Den här historien börjar på en bänk i Norre Katts park på 1940-talet. Laura Petri sitter och talar med en gammal dam som beskriver hur hon känner sig både ensam och skröplig. Hon är rädd inför framtiden och berättar att hon ber till Gud om en snabb och plötslig död. Historien berör den varmhjärtade och djupt religiösa Laura Petri starkt.

ANNONS
|

Laura Petri föddes i Halmstad 1879 och blev en av de första kvinnorna i staden som tog studenten. Därefter tjänstgjorde hon i Frälsningsarmén och studerade på olika universitet. Doktorsexamen avlades 1925 vid universitetet i Tübingen. Tore Christiansson skrev en artikel om hennes händelserika liv i Hallandsposten 2016.

Efter samtalet med den olyckliga kvinnan i Norre Katt beslutade sig Laura Petri för att starta ett pensionärshem där gamla skulle få leva ett tryggt och gott liv då krafterna började sina men då de ännu inte var så dåliga att de behövde tas om hand medicinskt. För att göra detta bildade hon den 4 mars 1948 ”Stiftelsen Hemmet Västersol”. Mötet inleddes med att deltagarna sjöng psalmen ”Jesu låt mig städse börja”. Sedan beskrev hon det stora behov som fanns i Halmstad av ett boende för äldre. Mötet beslutade att bilda en stiftelse för ändamålet och Laura Petri valdes till dess första ordförande. Hennes idé var att pensionärshemmet skulle drivas i samarbete med Frälsningsarmén, vars slumsystrar kännetecknades av glad offervillighet och en ljus tro.

ANNONS

Alla ställde sig positiva

Nu började arbetet med att förverkliga idén om Västersol. Laura Petri kontaktade först Frälsningsarméns internationelle sekreterare med ansvar för organisationens arbete i Europa, och skaffade sig därigenom en bild av hur Frälsningsarméns i andra länder arbetade med gamla. Sedan presenterade hon sin idé för chefen för svenska Frälsningsarmén. Han hade inget att invända mot den. Tredje steget blev att kontakta kommunfullmäktiges ordförande i Halmstad, Ernst R Andersson – som också ställde sig positiv.

Nu började förhandlingarna med företrädare för staden. Laura Petri fick dem att skänka en tomt på Skeppargatan 23 till stiftelsen. När bygget skulle börja visade det sig marken behövde grundförstärkas. De extra kostnaderna fick Halmstads stad stå för.

Staden gick också med på att hos regeringen begära en ändring av villkoren i Alfred Anderssons donationsfond. På så sätt kunde betydande medel säkras till byggandet av Västersol. Även medel som sjökapten Gustaf Eklund hade donerat för att bygga ett ”gubbhem” i Halmstad lyckades Laura Petri få överförda till stiftelsen. Särskilt intressant var att Laura Petris far hade skänkt en mindre summa pengar till en fond för att finansiera en staty föreställande Karl XI. Även dessa medel hade staden fått tillstånd att använda till ett pensionärshem. Nu blev det till Västersol.

ANNONS

Personlig vän med Ingrid Wallberg

Ytterligare ett sätt för Laura Petri att få in pengar var att uppmana Halmstadbor att skriva in stiftelsen som förmånstagare i sina testamenten. Hon var en mycket duktig PR-person. När pengar hade kommit till stiftelsen skrev hon om detta och skickade texterna till Hallandsposten som ofta tog in notiserna i tidningen.

Laura Petri var personlig vän med arkitekten Ingrid Wallberg som var ordförande i styrelsen för Wallbergs Fabriks AB på Slottsmöllan och från 1955 vd. Ingrid Wallberg ritade utan att ta betalt Västersols byggnad i klassisk 50-talsfunktionalism. Bygglovsprocessen hanterades sedan snabbt och enkelt av staden.

När byggandet skulle börja 1955 hade regeringen beslutat om kreditåtstramningar och bankerna nekade att betala ut lån till Stiftelsen Hemmet Västersol. Ännu en gång var det då Halmstad stad som trädde in och löste lånefrågan.

Bild: Arkiv Halland

Västersol invigdes den 5 juni 1956 av stadsfullmäktiges ordförande Ernst R Andersson. Där fanns då 28 enskilda rum och två dubbelrum, matsal och flera sällskapsrum samt boende för sex anställda. Rummen hade egen toalett medan badrummen var gemensamma. Gästerna möblerade sina rum med egna möbler. Sällskapsrummen var däremot möblerade med gamla stilmöbler, bland annat från Laura Petris föräldrars hem. Hennes önskan var att miljön skulle kännas som ett ”solitt gammalt borgarhem”.

ANNONS

Livet på Västersol var gott för de boende. Rummen var ljusa och sällskapsrummen eleganta. Maten lagades centralt och ingick i hyran.

Västersol sköttes av Frälsningsarmén och för den ekonomiska förvaltningen svarade Stiftelsen Hemmet Västersol. Pensionärshemmet ingick således inte i staden Halmstads organisation. Halmstad skulle från 1960-talet och framåt bygga flera ålderdomshem som drevs i kommunal regi.

Livet på Västersol var gott för de boende. Rummen var ljusa och sällskapsrummen eleganta. Maten lagades centralt och ingick i hyran. På tisdagar de första åren kom Laura Petri och läste högt ur någon intressant bok. På fredagskvällar var det andakt med präst från någon av stadens kyrkor. Orgel, grammofon och efter några år även tv fanns i sällskapsrummen. Föredrag och musikuppträdanden ordnades också.

”Halmstads eget helgon” dog i en trafikolycka

1959 föll Laura Petri ”på sin post”. Hon var på väg till ett sjukbesök på S:t Olofshemmet på Öster då hon blev överkörd av en motorcyklist och avled. Laura Petri visade under livet en nästan gränslös godhet som hon kombinerade med ett starkt intellekt. Hon representerade en positiv och ideellt inriktad kristendom. Konstnären Erik Olson i Halmstadgruppen ska ha betecknat Laura Petri som ”Halmstads eget helgon”.

Efter knappt 20 års verksamhet började ekonomiska problem torna upp sig för Västersol. Trots att avgifterna från gästerna hade höjts, uppvisade stiftelsen underskott och tvingades 1975 begära medel från kommunen. Även om boendet var populärt ansåg ledningen att framtiden var mörk. Lönerna var orealistiskt låga, och det var också svårt att avsätta tillräckligt med pengar till underhåll av fastigheten.

ANNONS

1985 köpte kommunen fastigheten Västersol och två år senare stängdes pensionärshemmet. Standarden ansågs inte motsvara 1980-talets krav på ett äldreboende. Istället skulle byggnaden under terminstid bli ett boende för 30 studenter och på sommaren fungera som vandrarhem för cirka 100 gäster. Många av de gamla lämnade lokalerna med sorg i hjärtat. De hade trivts på Västersol med dess gemenskap, lite gammaldags miljö och religiösa inriktning. 1988 öppnade kommunen det nya servicehuset Västersol på en närliggande tomt. Laura Petris vackra och stämningsfulla begrepp ”Västersol”, ett uttryck för den nedåtgående solen, lever fortfarande i Halmstad.

ANNONS