Lena Sommestad

Ordförande i Svenska Unescorådet och Stiftelsen Nordiska museet. Fd miljöminister (S) och fd landshövding i Halland.

ANNONS