Hallands yrkesfiskare: Regeringen lyssnar inte

Regeringens förslag om åtgärder för att reglera fisket i marina skyddade områden i Kattegatt tar ingen hänsyn till det halländska kustfisket. Det menar Tommy Lang som är ordförande för HKPO.

ANNONS
|

– Vi hade inga märkvärdiga krav men fick inte igenom någonting. Vi ville ha en korridor men nu stänger de egentligen av södra Kattegatt, säger Tommy Lang som är ordförande för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO).

Tillsammans med Danmark och Tyskland har svenska regeringen överlämnat förslag till EU-kommissionen om åtgärder för att reglera fisket i marina skyddade områden i Kattegatt. Det har gjorts av Havs- och vattenmyndigheten i dialog med grannländernas myndigheter för att skydda känsliga miljöer i Kattegatt.

Förslagen omfattar fyra marina skyddsområden i den svenska delen av Kattegatt (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, samt Morups bank). Inom områdena föreslår regeringen dels fiskefria zoner, och i övrigt att endast vissa typer av fiskeredskap får användas.

ANNONS

Länsstyrelsen i Halland har inte hittat några möjliga undantag och bottentrålning blir därför förbjudet i hela områdena, för samtliga fiskefartyg oavsett flagg.

Gränsöverskridande

– Detta visar på vikten av gränsöverskridande samarbete för att skydda den marina miljön och även genomföra våra nationella målsättningar. Förslagen innebär vissa behov av anpassningar för fiskenäringen, men dessa ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att kunna fortsätta med en hållbar produktion av viktiga livsmedel från havet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Tommy Lang är besviken.

– Vi har jobbat med det här sedan 2016 och är helt med på att det som ska skyddas ska skyddas. Men man tar till extra områden som det inte fyller någon funktion med att stänga. Vi försöker hitta lagom åtgärder som skyddar miljön men samtidigt skyddar näringen. Det gör ingen myndighet i dag.

Efterfrågat livsmedel

– Det vi är mest förbannade över är att det här leder bara till att vi får sämre och sämre förutsättningar. Träslövsläge är snart den enda hamn som är kvar runt Sveriges kuster som fortfarande är en fungerande fiskehamn. Med all service och sådant som behövs.

– Detta är ett efterfrågat livsmedel och vår produktion har hög kvalitet. Det borde vi värna om i Sverige, säger Tommy Lang.

ANNONS
ANNONS