Rasistiska insändare fäller nämndeman

Den flitiga insändarskribenten och politikern Conny Nilsson (SD) blir sparkad som nämndeman i tingsrätten för sina insändare i HP. Texterna sågs som ”klart rasistiska”.

ANNONS
|

I två insändare i februari i år förfäktade Conny Nilsson (SD) att det finns skillnader i människors intelligens beroende på vart de kommer ifrån i världen. Samt att mångfald och mångkultur skulle vara lika irrationellt som att tro på en skäggig gubbe som kommer med klappar den 24 december. En person uppmärksammade Halmstad tingsrätt om Conny Nilssons texter, där han också satt som nämndeman för att döma i rättegångar.

Lagmannen Pia Johansson tog ett beslut innan sommaren att Nilsson inte var lämplig för uppdraget och skrev i ett beslut att han uttryckt sig på ett sätt som anses skada allmänhetens förtroende för rättsskipningen. Conny Nilsson överklagade beslutet och avstod under sommaren för att delta i några förhandlingar i rätten.

ANNONS

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har granskat ärandet och har haft insändarna och överklagandet från Nilsson att tillgå. I dagarna kom nämnden med sitt beslut. Nämnden skriver i beslutet att Conny Nilssons insändare är ”klart rasistiska” och att det finns skäl att tro att han inte skulle vara objektiv i som domare samt att han inte kan fortsätta vara nämndeman.

Conny Nilsson vill först inte lämna några kommentarer om ärendet men väljer sedan att berätta att han inte är någon politikertyp och att det han helst vill är att vara nämndeman.

– De har gjort en felanalys och beslutet innehåller faktafel. De kallar mina insändare för klart rasistiska men i definitionen står det att man då också ser den egna rasen som överlägsen vilket jag aldrig skrivit något om, säger Conny Nilsson.

I sin överklagandeskrift har han uppgett att han bara presenterat empiriska fakta.

– Jag ser det som en svaghet i nämndemannasystemet att man som politiker inte ska få ha åsikter. Jag värnar min yttrandefrihet och är politiskt tillsatt, säger han.

Conny Nilsson satt som nämndeman i ett och ett halvt år i Halmstad tingsrätt.

– Jag har inte fört någon annan agenda, jag har bara haft skiljaktig mening en gång. Då har det bara rört sig om en annan syn på en ersättning, säger Nilsson.

ANNONS

Pia Johansson har själv suttit domare med Conny Nilsson vid sin sida och medger att hon aldrig märkt av att han varit partisk.

– Nämnden har gått igenom rättsläget väldigt bra och det handlar hur det uppfattas, både nämnden och jag har sett att han är olämplig som nämndeman. Han har uttryckt sig förklenande mot minoriteter och då är det svårt att se honom som objektiv i det han ska bedöma, säger Pia Johansson.

Innan Nilsson entledigades bjöds han in till ett samtal för att kunna lämna uppdraget själv. Ett erbjudande som Pia Johansson har gett andra, vilket gjort att ärenden inte har behövt gå till överklagandenämnden.

– Han verkade intresserad för att få saken prövad om vart gränserna går, säger hon och förtydligar sin ståndpunkt:

– Det är viktigt att man har en domarkår som är oavhängig och oantastlig, för allmänheten ska den vara rättssäker och opartisk. Som domstolschef är min uppgift att bevaka de intressen som rättsstaten gör gällande, säger Pia Johansson.

ANNONS