Äldreboendet Randerslund i Ränneslöv var ett av två boenden som fick in covid-19-smitta under våren. Nu har Ivo gjort en granskning av patientjournaler på boenden och vårdcentraler kopplade till boendet.
Äldreboendet Randerslund i Ränneslöv var ett av två boenden som fick in covid-19-smitta under våren. Nu har Ivo gjort en granskning av patientjournaler på boenden och vårdcentraler kopplade till boendet. Bild: Jonatan Gernes/arkiv

Läkare tog beslut om vård i livets slutskede utan att informera anhöriga

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ser flera brister i sin tillsyn med anledning av covid-19. Bland annat har läkare inte informerat eller dokumenterat i samband med vård i livets slutskede.

ANNONS
LocationRänneslöv, Laholm, Veinge||

Ivo har gjort en tillsyn av samtliga regioner och kommuner i landet med anledning av covid-19-smitta på äldreboenden. Tillsynen fördjupades på 98 äldreboenden i landet där två av dem var Solhemmet i Veinge och Randerslund i Ränneslöv samt vårdcentralerna som är kopplade till boendena.

Ivo har granskat journaler från boendet och primärvården samt gjort intervjuer med sjuksköterskor, läkare och ansvariga på regionen och vårdcentralerna Helsa, Laholmshälsan, Lagaholmskliniken och Strandängshälsan.

Flera brister upptäcktes, bland annat ska boende och anhöriga inte fått information om vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad smitta. En sjuksköterska uppger i en intervju att läkare, utan att informera, tagit beslut om att ingen hjärt- och lungräddning skulle ges.

ANNONS

Läkare inte involverade i beslut om palliativ vård

Gällande vård i livets slutskede, även kallat palliativ vård, ska beslut ha tagits utan brytpunktssamtal och i vissa fall har läkare inte varit involverad. Patienten och anhöriga ska inte ha fått påverka vården eller fått information om hur den gått till. I enstaka fall har kommunala sjuksköterskor fått hålla i brytpunktssamtal trots att det är läkarens ansvar.

– Där brast det väl lite. Vissa vårdcentraler gick igenom de olika vårdnivåerna men höll inte samtalen med den enskilde och anhöriga öga mot öga, säger Maria Persson, ansvarig för sjuksköterskorna i Laholms kommun som var medicinskt ansvarig sjuksköterska under våren.

Anders Åkvist, chefläkare på Region Halland ser att vården varit pressad och fått prioritera hårt.
Anders Åkvist, chefläkare på Region Halland ser att vården varit pressad och fått prioritera hårt. Bild: Jari Välitalo

Hon har fått samtal från anhöriga som ifrågasätter att vårdcentralen skickat ett brev till brukaren som säger att man i ett telefonsamtal ska diskutera palliativ vård.

Försöker hitta alternativ till fysiska samtal

Anders Åkvist, chefläkare på Region Halland tycker det viktigaste är att anhöriga och vårdpersonal genomför brytpunktssamtalet på ett bra vis och att anhöriga känner sig delaktiga och informerade.

– Ambitionen är att så långt det går skydda personer från fysiska kontakter om det inte är nödvändigt. Man försöker hitta andra alternativ till samtalet, det är olyckligt om det upplevs som dålig men samtidigt är det positivt ur smittsynpunkt.

En läkare ska vara involverad i samtalet men Anders Åkvist menar att situationen varit speciell.

ANNONS

– Det har varit väldigt ansträngt i vården och man har fått prioritera hårt. I de flesta fall har det funkat men i några fall har det inte fungerat när brytpunktsbedömningar gjorts. Så ska det inte vara, ingen ska behöva trilla mellan, säger Anders Åkvist.

Han tycker att diskussionen kring rapporten ger en bild som rapporten faktiskt inte visar och lyfter att Halland är en av två regioner i landet som inte fått kritik gällande vård och behandling utifrån individens behov.

Dokumentation saknas hos vårdcentralerna

En annan punkt berör brister i vårdcentralernas dokumentation. Det berör fall som konstaterats smittade och i ett fall har boendet noterat att en patient blivit bedömd och fått vård medan dessa uppgifter saknas i vårdcentralernas patientjournal.

Maria Persson anser på det stora hela att samarbetet med vårdcentralerna fungerat väl och att kommunen fått den info de behövt, trots att vårdcentralernas egen dokumentation brister.

Under januari ska en redovisningar från såväl regionen som de privata vårdcentralerna lämnas in till Ivo. Anders Åkvist förväntar sig en redogörelse för åtgärder och hur vårdcentralerna arbetat med kritiken.

– Sen tittar vi på vad vi som uppdragsgivare kan göra. Vi har en del uppföljning i vårdvalet och övergripande rutiner som kan behöva ses över, säger Anders Åkvist.

ANNONS

LÄS MER:Region Halland kritiseras för hantering av covidsjuka äldre

LÄS MER:Ivo ser inga brister på äldreboenden med coronasmitta

ANNONS