Solhemmet i Veinge var ett av de äldreboenden som drabbades av coronasmittan. Nu har Ivo granskat boendet lite extra.
Solhemmet i Veinge var ett av de äldreboenden som drabbades av coronasmittan. Nu har Ivo granskat boendet lite extra. Bild: Jonatan Gernes

Ivo ser inga brister på äldreboenden med coronasmitta

Trots att coronaviruset härjade på två av Laholms äldreboenden kan inte Ivo inte se några brister i möjligheter till vård och läkarbedömningar.

ANNONS
LocationRänneslöv, Veinge||

När coronasmittan spred sig på landets äldreboenden genomförde Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) en tillsyn av 1700 äldreboenden i landet. I september togs 91 av dessa boenden ut för att synas hårdare. Två av dem var Randerslund i Ränneslöv och Solhemmet i Veinge som båda fick in covidsmitta i våras. Att Ivo gick vidare med just dessa boenden beror på olika faktorer.

– Ivo har gjort riskanalyser utifrån besluten i den tidigare tillsynen. De har vi sammanställt med de upplysningar som kommer in till vår tipslåda och upplysningstjänst. Men även klagomål, Lex Maria-anmälningar och Lex Sarah-anmälningar, säger Kerstin Löjdquist, inspektör på Ivo.

ANNONS

Sjuksköterskor fick berätta

I september gjordes intervjuer med sjuksköterskor och medicinskt ansvariga sköterskor på Randerslund och Solhemmet samt med verksamhetschef och läkare på Helsa Vårdcentral och Lagaholmskliniken. Även hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Halland fick svara på frågor om möjligheten till att ge ordinerad vård, göra ytterligare bedömning av läkare samt möjligheten till samtal med vårdtagare och anhöriga när till exempel palliativ vård satts in.

Ivo granskade och jämförde dessutom patientjournaler med journalanteckningar från äldreboendet och primärvården för att se om de var samstämmiga.

Såg det annorlunda ut i andra kommuner?

– Det kan vi inte säga i detta läge. Såhär långt har vi inte sett stora brister på de boenden vi granskat i Laholms kommun och i slutändan ska vi fatta ett beslut, var det leder vet Ivo inte i dag.

Väl fungerande samarbete

– Vad jag, utan att föregå något, kan säga är att i de här fallen vi tittat på har kommunsköterskor och läkare haft god kännedom om patienterna sedan tidigare, vilket är en viktig faktor. Det samarbetet i stort har fungerat tycker jag, säger Kerstin Löjdquist.

Underlaget är skickat till kommunen för sakgranskning, kring årsskiftet väntas IVO ta ett beslut om man kritiserar kommunen eller inte.

ANNONS