Genevadsskolan Genevad skola
Genevadsskolan Genevad skola Bild: Henrik Williamsson

Genevadsskolan kan läggas ner nästa år

Barn- och ungdomsnämnden förväntas säga ja till en nedläggning av Genevadsskolan i nästa vecka.
– Vi ser fördelar med att ha en större skola, säger nämndens ordförande Åke Hantoft (C).

ANNONS
LocationGenevad, Ahla, Veinge||

I augusti beslutade barn- och ungdomsnämnden att titta vidare på förutsättningarna för att flytta eleverna på Genevadsskolan till Veingeskolan.

– Vi har tagit fram ett beslutsunderlag för varför vi tycker att man ska lägga ner skolan. På onsdag tar vi beslut om det och går sen vidare till kommunstyrelsen, säger nämndens ordförande Åke Hantoft.

Om nämnden säger ja till förslaget ska det först till kommunstyrelsen och sedan upp i kommunfullmäktige för att kunna bli verklighet.

Tidigare i år backade nämnden från nedläggning av Ahlaskolan på grund av platsbrist för eleverna på andra skolor. Gällande eleverna på Genevadsskolan, som de flesta ska flyttas till Veinge, finns det plats.

ANNONS

Ska göra det lättare att få in lärare

Åke Hantoft menar att kommunen måste erbjuda eleverna tillgång till utbildning enligt uppdraget Likvärdig skola. Bland argumenten finns svårigheter att få in vikarier på mindre skolor, motverkad segregation och ökad integration samt tillgång till klassrum och lokaler för till exempel slöjd.

– Det är tydligt att på lång sikt är detta en fördel för skolan och framför allt för eleverna att få komma till ett större sammanhang.

När kan detta ske?

– Höstterminen 2021. Nu gäller det att få besluten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Tror på ett ja till förslaget

I dag går 45 elever på Genevadsskolan. Om nedläggning blir verklighet anser Åke Hantoft att Veingeskolans lokaler är tillräckliga för att ta emot de nya eleverna. Endast enstaka lokaler kan behöva göras om.

Tror du att nämnden säger ja till förslaget?

– Det tror jag. Vi har haft konstruktiva och bra diskussioner i nämnden och om ärendet sedan juni månad.

Hur mycket sparar man på en nedläggning?

– Skolpengen är lika stor oavsett. Däremot finns driftskostnader som lokaler, värme, vaktmästare och lärare som kan ändras. Det kan visa en liten besparing men min åsikt är att det viktigaste är att lärare och elever trivs.

Föräldrarna stöttar skolan där de har sina barn

Föräldrar har fått säga sitt via dialogsamtal och enkäter och personal på skolan har pratat med eleverna.

ANNONS

– Jag var på ett bra möte med föräldrar. Från föräldrarnas sida stöttar man skolan där man har sina barn, ser fördelar med en mindre skola och hyser farhågor för större enheter och skolskjuts, säger Åke Hantoft.

ANNONS