Detta läsår kan vara det sista för Genevadsskolan – nära ett beslut

Nedläggningshotet mot Ahlaskolan skjuts på framtiden, för att utredas i den större skolutredningen. Genevadsskolan kan komma att läggas ner redan till nästa läsår.

ANNONS
LocationGenevad, Laholm, Ahla||

På senaste mötet för barn- och ungdomsnämnden (bun) var framtiden för Ahlaskolan och Genevadsskolan åter uppe på bordet för diskussion.

– Vi har tittat på uppdraget lite mer noggrant och hittat att Ahlaskolan inte är så enkel. När det gäller Genevadsskolan står beslutet fast med att vi ska gå vidare till ks och fullmäktige, för att se om de tar beslut om nedläggning, säger Åke Hantoft (C), ordförande i bun.

Blir redan fullt på Veingeskolan och i centrumskolorna

Dialogmöte kommer att genomföras för den nedläggningshotade skolan och informationsmöte med föräldrar för Ahlaskolan.

– Ahlaskolan har vi sett att det är 80-90 elever som i så fall ska omplaceras. Det är inte så enkelt. De ska hitta en ny skola, Veingeskolan är ganska full och skolorna i centrala Laholm kommer också att beröras. På så kort tid går det inte att färdigställa ett mottagande av eleverna, därför kan vi inte göra en förändring av Ahlaskolan just nu, säger Åke Hantoft och fortsätter:

ANNONS

– Ska man få plats skulle man då behövt bygga, ändra eller hyra in paviljonger, säger han

Föräldrar till barn på Ahlaskolan har fått svara på en enkät om var barnen skulle gå i stället för Ahlaskolan, utfallet blev delat mellan Veinge och centrumskolorna.

Vill inte lägga ner skolan i Ahla och hyra in paviljonger

– Vi vill inte lägga förslag som är kostnadsdrivande och genererar nya kostnader i form av paviljonger eller annat. Då är det bättre att vi tar och ser över Ahlaskolan i samband med att vi utreder skolorganisationen i stort, säger Richard Mortenlind, utbildningschef.

– I och med att Veinge är en av de tänkta tågorterna, behöver vi ha med oss det när vi tittar på Veingeskolans kapacitet framöver. I det stora hela går det inte att titta på Ahlaskolan som en separat företeelse, säger Richard Mortenlind.

Kan vara Genevadsskolans sista läsår

Planeringen för Genevadsskolan är att den blir kvar till fram till nästa läsår. Beslut ska tas på nämndens novembermöte för att sedan gå vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Genevadsskolan ligger under samma rektor som Veingeskolan och tanken är att eleverna ska gå i Veinge efter en nedläggning. Eleverna kommer på sikt att få besöka sin nya skola för att lära känna den.

LÄS MER:Föräldrar på Ahlaskolan upprörda över riggad enkät

LÄS MER:Skolpersonal vill behålla liten skola

LÄS MER:Laholms skolor blir allt mer trångbodda

LÄS MER:”Utan skolan dör hela byn”

LÄS MER:Fortsatt utredning kring skolor i Ahla och Genevad

LÄS MER:Fyra skolor hotas av nedläggning

ANNONS