Nämnden vill bland annat bygga bort ytor som för eleverna känns otrygga.
Nämnden vill bland annat bygga bort ytor som för eleverna känns otrygga.

Campus Laholm anpassas för fler verksamheter

Salar ska öppnas upp och delas av. Dessutom finns det önskemål om att knyta ihop de praktiska programmen och blackboxen med en gång.

ANNONS
|

Under våren gjordes en lokaloptimering på Campus Laholm. Nu ska ytterligare förändringar göras och kultur- och utvecklingsnämnden vill ha en förstudie som visar förändringarna och få fram en prislapp på dessa.

– Det kan finnas utrymmen i verksamheten som är mer undanskymda och som kan kännas otrygga. Då kanske man behöver göra förändringar i konstruktionen. Det kan vara att koppla ihop blackboxen och de praktiska linjerna med en gång mellan matsalen och det området, säger nämndens ordförande Ove Bengtsson (C).

Förstudien ska omfatta fler sammanslagningar av klassrum, uppdelningar av klassrum och gångar mellan olika rum. Ett samtalsrum ska byggas och två väggpartier ska öppnas upp. Dessutom ska ett glasparti sättas upp mellan två rum och diskrummet och köket i Campus Café ska byggas ut.

ANNONS

Lokalanpassningen har delvis med de borttagna paviljongerna att göra.

– Det är en del i processen. Nu har andra verksamheter flyttat in på Campus och då kan vi göra miljöanpassningar, säger verksamhetschef Andreas Meimermondt.

LÄS MER:Campus lokaler ska användas bättre

LÄS MER:Inga kramkalas när eleverna var tillbaka på Campus Laholm

LÄS MER:Stor datorstöld på Campus Laholm

ANNONS