I det som ska bli Laholms nya bostadsområde Östra Nyby finns under jorden en gammal deponi från 1960-talet. Det är en av de två gamla soptippar som kommunen vill gräva bort för att ge möjlighet att bygga nytt.
I det som ska bli Laholms nya bostadsområde Östra Nyby finns under jorden en gammal deponi från 1960-talet. Det är en av de två gamla soptippar som kommunen vill gräva bort för att ge möjlighet att bygga nytt. Bild: Jari Välitalo

Att ta bort gamla soptippar kan kosta 70 miljoner

Föroreningarna i den gamla begravda soptippen i Östra Nyby verkar inte vara så illa som tidigare befarats. Men kommunen vill inte låta tippen ligga kvar. Nya invånare ska inte behöva flytta till ett område där det ligger en deponi.

ANNONS
LocationLaholm, Mellby||

Tippen var i drift fram till 1964. Då låg den en bra bit utanför Laholm, men staden har vuxit. Nu planerar kommunen det nya bostadsområdet Östra Nyby på platsen.

2014 gjorde miljökonsulten DGE en undersökning där man pekade på allvarliga föroreningar. Nu har konsulten Afry undersökt deponin igen.

Afry ger en lindrigare bild av läget och risken för spridning i jord och grundvatten. Det skulle enligt Afry gå att låta delar av deponin ligga kvar om den täcktes med ren jord och man satte ett skyddsavstånd på tio meter.

Men Laholms kommun vill ändå göra en total sanering. Även om kostnaden har beräknats till uppemot 50 miljoner kronor.

ANNONS

LÄS MER:Sanering för 50 miljoner ger fler bostäder i Östra Nyby

– Av olika anledningar tror vi inte på att behålla deponin. Dels måste dagvatten hanteras på annat sätt om den är kvar. Dels har vi den psykologiska biten för de nya invånarna som flyttar in, säger mark- och exploateringsstrateg Mikael Lennung.

– Att ha en deponi i ett bostadsområde, även om den inte visar sig vara jättefarlig, är inte är ett modernt sätt att hantera frågan.

Gamla banvallen behöver undersökas ytterligare

Att konsulten Afry tagits in är ett sätt att bemöta länsstyrelsens synpunkter kring den pågående detaljplanen för Östra Nyby. Afry får nu i uppdrag att göra en del ytterligare undersökningar, bland annat vid den gamla banvallen, och skriva svar på de frågeställningar som länsstyrelsen satt upp.

En fråga gäller hur stor yta deponin egentligen hade innan den täcktes över för mer än 50 år sedan. Detta har hittills inte gått att säkerställa.

Deponifråga stötesten också i Mellby

I ett helt annat hörn av kommunen – nära E 6 i Mellby – finns ytterligare en gammal deponi som hindrar samhällsutvecklingen. Där håller kommunen på att planera för nya etapper av Mellby industriområde.

LÄS MER:Länsstyrelsen hotar stoppa plan för Mellby industripark

Afry har också tittat på Mellbyfallet och rekommenderar att fler undersökningar görs av grundvattnet, något som tar ett par månader.

– Där handlar det också om att svara på länsstyrelsens granskningsyttrande. Och där har vi samma ingångsvärde – att sanera bort även den deponin, säger Lennung.

ANNONS

Det beräknas kosta närmare 20 miljoner kronor.

– I övrigt har vi allt på plats i Mellby. Förhoppningsvis kan detaljplanen antas första kvartalet 2021, säger Mikael Lennung.

ANNONS