Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Under ytan. Avfallet på Glänningetippen (till vänster) innehöll farliga ämnen med höga halter. I massorna från Östra Nyby fanns en mängd giftiga metaller. Bild: DGE/Henrik Williamsson

Nära 100 miljoner för att rensa tippar

Föroreningsläget på två gamla soptippar i Laholm beskrivs punktvis som mycket allvarligt. Miljökonsulten DGE beräknar saneringskostnaden till sammanlagt 98,1 miljoner kronor.

Det var byggplanerna på Glänningeområdet och i Östra Nyby som fick kommunen att anlita DGE mark och miljö AB för provtagningar vid de två nedlagda deponierna i respektive område.

Båda tipparna är över 40 år gamla.

Rapporterna från undersökningarna är ingen rolig läsning. I den övertäckta tippen på Glänninge finns bland annat alifater i en sådan halt att tillståndet klassas som mycket allvarligt.

Risken att föroreningarna sprids till närliggande ytvatten betecknas som stor. Värst är det för lilla Hans Ols sjö, som har en liten omsättning på vattnet.

I Nyby hittade DGE på ett ställe bly i koncentrationer som är 15 gånger större än riktvärdet. Även detta klassar konsulten som mycket allvarligt.

Andra metaller som påträffats i alltför höga halter är arsenik (över nio gånger över riktvärdet), kadmium, barium, krom, koppar, zink och kvicksilver.

Formuleringarna i klassningarna klingar illa. Men, säger kommunens miljöinspektör Lotta Peterson:

– Det handlar inte om några akuta hälsorisker för människor.

– Man får gå på den slutliga klassningen, där man har en skala från 1 till 4 och där klassningen blev 2. Klass 1 är den farligaste, säger hon.

Att helt gräva bort tipparna, så att bostäder kan byggas där, beräknas enligt DGE kosta 98,1 miljoner kronor.

Av den summan skulle hela 90 miljoner kronor vara den troliga notan för Glänningetippen.

Där menar förvisso DGE att ”andra lösningar än total bortschaktning bör tas fram”. Det kan troligtvis handla om en tätare övertäckning som hindrar regnvatten från att rinna ner genom sopmassorna.

Oavsett om områdena ska bebyggas eller ej har DGE rekommenderat nya, grundligare undersökningar.

Kommunen har redan begärt in offert på arbetet.

Kan deponierna få ligga kvar i marken om bostäderna inte byggs direkt ovanpå dem?

– Det är just sådana frågor vi behöver få svar på, säger Lotta Peterson.

– Kan man använda platserna för exempelvis parkeringar? Och vilka åtgärder behöver vi göra, oavsett vad som ska hända med områdena? frågar hon sig.

Fler nyheter om Laholm hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!