Skogsmark i Sandshult, utanför Rydöbruk, som tillhör Stora Enso.
Skogsmark i Sandshult, utanför Rydöbruk, som tillhör Stora Enso. Bild: Lennart Hildingsson

Stora Ensos försäljning av granskog signalerar ”nytänkande” i skogsbranschen

"Ingen vanligt skogsbrukare har råd att köpa”, konstateras från skogsägarhåll, som reaktion på Store Ensos förestående gigantiska markförsäljning i Hylte och i Halland.

ANNONS
|

– Fastighetspriserna har på senare tid stigit så mycket att Stora Enso kanske inte anser att man får tillräcklig förräntning på sitt kapital, som är bundet i den mark man äger. Samtidigt behöver man inte längre marken för att säkra tillgången på råvara till pappersbruket i Hyltebruk.

Den trevande tolkningen till Stora Ensos försäljning av mark gör Bo-Magnus Källsgård, ordförande för Södras skogsägarnas medlemsorganisation i södra Halland.

– Vilket fall som helst, tillägger han, signalerar den här fastighetsförsäljning ett nytänkande från Stora Ensos sida.

I går berättade HP att skogskoncernen Stora Enso är på väg att avyttra 5 200 hektar bolagsskog som man äger i Halland, till ett värde som kan skattas till 600 miljoner kronor.

ANNONS
Göte Carlsson i Järanäs, privatskogsägare i Unnaryd.
Göte Carlsson i Järanäs, privatskogsägare i Unnaryd. Bild: Lennart Hildingsson/arkiv

– Det är märkligt att Stora Enso säljer, säger Göte Carlsson, skogsägare i Järanäs utanför Unnaryd.

Han ser ju, förklarar han, hur andra skogsföretag just nu investerar i skogsmark och då tvingas söka sig utomlands för att få tag på sådan.

– Det gör kanske att något av de svenska företagen kan vara intresserade av att köpa Storas, eftersom det är fastigheter på hemmaplan.

Enligt Göte Carlsson får utförsäljningens storlek en olycklig effekt:

– Det hade varit önskvärt att enskilda och privata skogsägare, som har angränsande mark, fått möjlighet att vara med. Nu säljs marken i så stora lotter att ingen vanligt skogsbrukare har råd att köpa.

ANNONS