Kommunen var mycket sent ute för att beställa plogar, därför är snöröjningen de senaste vintrarna och kommande dubbelt dyrare mot andra år. Revisorerna är kritiska. Katarina Paulsson, chef för den tekniska förvaltningen, uppger att ny upphandling redan förbereds för vintern 2021/2022
Kommunen var mycket sent ute för att beställa plogar, därför är snöröjningen de senaste vintrarna och kommande dubbelt dyrare mot andra år. Revisorerna är kritiska. Katarina Paulsson, chef för den tekniska förvaltningen, uppger att ny upphandling redan förbereds för vintern 2021/2022 Bild: Annika Karlbom/Isabel Bark

Sen upphandling kostar kommunen en miljon extra

Kommunen var mycket sent ute för att beställa plogar, därför är snöröjningen de senaste vintrarna och kommande dubbelt dyrare mot andra år. Revisorerna är kritiska.

ANNONS
|
Kommunen var mycket sent ute för att beställa plogar, därför är snöröjningen de senaste vintrarna och kommande dubbelt dyrare mot andra år. Revisorerna är kritiska. Enligt Katarina Paulsson, förvaltningschef, är förberedelserna för en ny upphandling på gång.
Kommunen var mycket sent ute för att beställa plogar, därför är snöröjningen de senaste vintrarna och kommande dubbelt dyrare mot andra år. Revisorerna är kritiska. Enligt Katarina Paulsson, förvaltningschef, är förberedelserna för en ny upphandling på gång. Bild: arkiv

För några veckor sedan skrev Hallandsposten att Hylte kommun fakturerats för 232 ton grus som man enligt avtal med snöröjningsentreprenörer inte skulle behövt stå för. Kommunen blev blåst på minst 92 800 kronor, för att man inte hade koll på vad som ingick i uppgörelserna.

Detta är dock en mindre smäll i sammanhanget, jämför med vad snöröjningen i kommunens tätorter kostar nu under tre vintrar i följd. Förra ett år sedan fick fullmäktige skjuta till 1,35 miljoner i extra anslag (för den första vintern enbart) till samhällsbyggnadsnämnden, för en osedvanligt dyr upphandling.

LÄS MER:Snöröjningskaos och saltade räkningar för Hylte kommun

LÄS MER:Snöröjning och färdtjänst ger minus i kassan – trots tilläggsanslag

Kommunens revisorer har därefter granskat upphandlingen och bedömer att gatukontoret otillräckligt och "inte inom skälig tid” informerat upphandlingsenheten. Då avtalen till slut slöts med ett par entreprenör stod vintern redan för dörren.

ANNONS

Jourersättning blev fyra gånger så hög

Timpriset för plogarna blev på de flesta orterna dubbelt dyrare än tidigare vintersäsong och jourersättningen blev mer än fyra gånger så hög.

– Det är ju alldeles för högt pris med 1500 kronor i timmen, som det är för orterna utanför Hyltebruk. Men det kom ju inte in fler anbud och med ont om tid så hade kommunen ingen tid att få in något billigare. Man var redan framme i perioden där det kunde börja snöa vilken dag som helst. Då tvingades man ta anbuden men det är ju alldeles för högt, säger en anonym källa, med insyn i upphandlingen, till HP.

Nu planerar vi en ny upphandling för säsongen 2021/2022 och börjar förberedelserna för den nu.

Kommunen gjorde först ett upphandlingsförsök i augusti 2018. Inga anbud kom då in. Kommunen tog då kontakt med de entreprenörer som trots allt begärt ut handlingar för upphandlingen, strök några av kraven som ställdes på entreprenörerna och gjorde en direktupphandling med två av dem, Bygg Bröderna i Falkenberg AB och Mantum Entreprenad AB. Man var nu inne i månaden november. Avtalstiden var två år, med möjlighet till förlängning.

Resultatet blev att snöröjningen spräckte budgeten för 2019. Det som skulle vara 900 000 kronor slutade på 2,51 miljoner kronor - långt över en fördubbling av vad man från början trott att det skulle kosta.

ANNONS

”Förstår varför det blivit som det blivit”

Ett exempel: Mantum fick snöröjningen för centrala Hyltebruk. För den fasta joursättningen, som föregående vinter kostat 78 000 kronor, kunde nu Mantum fakturera 500 000 kronor. Jouren innebär att plogbilarna ska vara ute senast en timme efter snöfall. Mantum tog därefter 1 250 kronor i timmen för 221 timmars snöröjning den vintern. Året dessförinnan var priset runt 775 kronor i timmen.

– Jag förstår varför det blivit som det blivit. Revisorerna tycker att det blivit dyrt och det kan jag också förstå att man tycker, säger Malin Thydén-Kärrman (S), ordförande samhällsbyggnads­nämnden.

Malin Thydén-Kärrman (S), ordförande i samhällsbyggnads­nämnden.
Malin Thydén-Kärrman (S), ordförande i samhällsbyggnads­nämnden. Bild: Roger Larsson

Malin Thydén-Kärrman säger att det inte går dra paralleller till andra upphandlingar eftersom varje upphandling är unik.

– Man hänvisar till andra som gjort upphandlingar och som fått det billigare. Men våra underlag är olika för det går till exempel inte att kopiera en upphandling från en kommun till en annan för vi har olika gator och vägar samt olika förutsättningar helt enkelt.

Förlängde avtalen

Trots den dyra notan har samhällsbyggnadsnämnden valt att förlänga avtalen med Bygg Bröderna och Mantum till närmast kommande vinter.

– Nu planerar vi en ny upphandling för säsongen 2021/2022 och börjar förberedelserna för den nu. Men vi kommer inte att annonsera den förrän vi kommit in på nästa år, säger Katarina Paulsson, som är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

ANNONS

Hon tillägger att det ligger nära till hands att kommunen bjuder in olika snöröjningsentreprenörer till ett dialogmöte, innan man slutligt utformar upphandlingen.

Uppköpet av dyr snöröjning

• 2018 var det dags för kommunen att skriva avtal med företag som kan åta sig snöröjning i kommunens tätorter under två kommande vintrar.

• Anbudstiden för första försöket gick ut 31 augusti och ingen firma kom in med anbud.

• Kommunen kontaktade ändå några av de företag som hittills plogat eller begärt ut anbudsunderlag, men inte lämnat bud.

• Det ledde till kommunen i november 2018 gjorde en direktupphandling med två firmor, Mantum Entreprenad AB (för Hyltebruk) och Bygg Bröderna i Falkenberg AB (övriga orter). Totalkostnaden blev mer än dubbel mot tidigare snöröjningskontrakt.

• Hösten 2019 granskade kommunens revisorer upphandlingen och kritiserade den för att den bland annat kommit igång sent.

• HP uppmärksammade i en artikel den 20 juli i år hur en av de kontrakterade firmorna tagit betalt två gånger för totalt 232 ton grus. När detta upptäckts ansåg kommunens tjänstemän att det var för sent att kräva tillbaka de 92 800 kronor man betalat ut en extra gång.

• Inför denna kommande vinter har kommunen valt att förlänga avtalet med firmorna, istället för att göra en ny upphandling.

ANNONS