Vänsterpartiets Tania Bengtsson öppnar för att höja skatten under kommande år. ”Vi ser hellre en skattehöjning än nedskärningar i välfärden”, säger hon.
Vänsterpartiets Tania Bengtsson öppnar för att höja skatten under kommande år. ”Vi ser hellre en skattehöjning än nedskärningar i välfärden”, säger hon. Bild: HP/Arkiv och TT/Arkiv

Välfärd, förkortad arbetstid och höjd skatt i V-budget

Vänsterpartiet vill kommande år satsa på barn och unga, välfärd och sänkt arbetstid. Bland förslagen finns också renovering av Kulturhuset i Folkparken, återinförandet av sommarlovskortet och en eventuell höjning av skatten med nästan en krona.

ANNONS
|

Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har presenterat sina förslag till budget för kommande år.

Nu är även Vänsterpartiets budgetförslag här.

Det blir varken skattesänkningar eller biltunnlar om Vänsterpartiet får bestämma. Däremot blir det satsningar på välfärd, arbetstidsförkortning och barn och unga.

Öppnar för skattehöjning

Skillnaden mellan Vänsterpartiets och Alliansens förslag är 77,5 miljoner kronor för år 2021. Och jämfört med Socialdemokraterna lägger Vänstern 23,3 miljoner kronor mer.

Framtiden är osäker med tanke på coronaviruset. Och för att inte behöva skära ner på välfärden lägger Vänsterpartiet ett förslag på en eventuell skattehöjning på sammanlagt 90 öre. Höjningen är tänkt att ske i två steg – år 2022 och 2024.

ANNONS

– Vi ser hellre en skattehöjning än nedskärningar i välfärden, säger Tania Bengtsson (V).

Det blir dock ingen skattehöjning 2021, då är förslaget att man använder resultatutjämningsreserven i stället.

Sänkt arbetstid inom välfärden

Den största satsningen i Vänsterpartiets budgetförslag är sänkt arbetstid för vissa tyngre välfärdsyrken. Satsningen beräknas kosta 15 miljoner år 2021 och berör personal mellan 62 och 65 år.

– Det är ingen nyhet att V driver på för sex timmars arbetsdag. Det här är ett steg på vägen och innebär sänkt arbetstid med 12,5 procent med bibehållen lön. Vi gör det här inom vissa tyngre välfärdsyrken. På så sätt kan man minska risken för arbetsskador och göra det möjligt för personal att orka jobba kvar till pension, säger Maria Johansson (V).

Yrken som berörs är exempelvis barnskötare och vårdbiträde, berättar Tania Bengtsson.

– Det här är kvinnodominerade yrken så man kan säga att det här är en feministisk satsning, säger hon.

Återinföra sommarkortet för unga

Vänsterpartiet har också stora satsningar på jämlikhet och barn och unga i sin budget.

De vill lägga 12 miljoner på mindre grupper på förskola och fritids, förstärka satsningen ”Skolan mitt i byn” med 2 miljoner och utöka den till fler skolor än Andersbergsskolan, samt sänka badavgifter för barn på badhuset med 1 miljon.

ANNONS

Dessutom vill de öka anslaget till Kulturskolan med 1,5 miljoner år 2021 och förnya kommunens lekplatser med 6 miljoner kronor.

Partiet vill också göra en stor satsning på att i Halmstads kommun återinföra det sommarkort för unga inom kollektivtrafiken som Vänsterpartiet år 2017 fick igenom i sina förhandlingar med regeringen.

Vill renovera Kulturhuset i Folkparken

På kulturområdet vill Vänsterpartiet att Kulturhuset i Folkparken ska bevaras och renoveras. För det är de beredda att lägga 50 miljoner kronor.

– Detaljplanen för Folkparken är ännu inte klar. Men vårt förslag bygger på att kommunen byter till sig fastigheten från ägaren som får annan mark att bygga på, säger Tania Bengtsson.

Partiet tänker sig att Kulturhuset kan bli en lokal för föreningsliv, dans och teaterproduktion.

– Najaden är byggt för musik men det finns ingen byggnad för teater i Halmstad. Det är konstigt att då prata om att vi är en kommun som satsar på kulturen. Dessutom handlar det om en kulturhistoriskt viktig byggnad, säger Bengtsson.

Förebyggande arbete framför repression

Till skillnad från Alliansen tror Vänsterpartiet på förebyggande åtgärder för att komma till rätta med otryggheten, berättar Tania Bengtsson.

Vänsterns trygghetspaket på sammanlagt 8 miljoner kronor om året innehåller en förstärkning av medborgarservice med fokus på Vallås, Oskarström och Getinge.

ANNONS

Partiet vill också satsa på trygghetssamordnare, nattvandrare och fältassistenter i stället för väktare och övervakningskameror.

Sänkta arvoden för kommunråden

Utöver den föreslagna skattehöjningen gör V också besparingar. Dessa sker främst som effektiviseringar på central nivå i kommunkoncernen.

Partiet vill minska användningen av externa konsulter med 3 miljoner, skrota deltagandet i Almedalen för att spara in 1 miljon årligen samt effektivisera fordonsanvändandet med 2,5 miljoner.

Vänsterpartiet vill också minska kommunrådens arvoden med 1 miljon årligen.

Vilken budget som Halmstads kommun ska rätta sig efter nästa år avgörs i fullmäktige den 18 november.

LÄS MER: Alliansen vill sänka skatten och satsa på välfärd

LÄS MER: S satsar på skola, arbete och välfärd i sin budget

LÄS MER: SD vill sätta tak på city och utreda tunnel under Nissan

Andra förslag i Vänsterpartiets budget

• Ingen utförsäljning av HFAB:s fastighetsbestånd och en sänkning av bolagets avkastningskrav från 4,5 procent till 3 procent.

• Införa en kommunal bostadsförmedling för att fler ska hitta en passande bostad.

• Halmstads kommun ska genomföra en lokal klimatomställning med målet att uppfylla vår del av Parisavtalet.

• Avveckla den kommersiella delen av Halmstads Flygplats AB.

• Satsa på Halmstad Arena IP, rusta upp kommunens utebad, genomföra satsning på hybridgräs på Örjans Vall samt skjuta till medel för den redan beslutade idrottshallen i Simlångsdalen.

ANNONS