Tusentals går samman mot hotellplanerna vid Österskans

Det är utifrån tidigare rapportering uppenbart att det finns motståndare till idén om att bygga hotell vid Österskans. Men ingen annan visar kanske på hur utbrett missnöjet är som Facebookgruppen ”Önskar inget hotell i Picassoparken!”.

ANNONS
|

”Bygget är som en elefant bland tranor” och ”Fruktansvärt fult hotell, för högt och helt malplacerat i förhållande till övrig miljö”.

När HP gick igenom de då 80 skrivelserna som hade inkommit till kommunen den nionde augusti angående hotellplanerna vid Österskans var majoriteten tydligt emot hela projektet.

Facebookgruppen Önskar inget hotell i Picassoparken! Ja Halmstad då… visar på att åsikterna inte slutar vid 80 skrivelser. Gruppen har i skrivande stund 2 273 medlemmar och deras digitala protestlista har 1 107 underskrifter.

HP träffade delar av gruppen i Picassoparken häromdagen.

– Huvuddelen av våra resonemang bygger på att det inte passar in i stadsbilden, säger Kurt Johansson som startade gruppen.

ANNONS

LÄS MER:Behöver Halmstad ännu ett hotell?

Tiden för att yttra sig om planerna på det 16 våningar höga konferenshotellet pågår fram till mitten på september. FB-gruppen håller nu på att komma fram till hur man ska framföra sina argument på bred front och rätt sätt.

– Det är en svår tid just nu eftersom vi inte ska träffas för mycket fysiskt, säger Johansson och menar att det försvårar möjligheterna att ordna en icke-digital-protestlista att skicka till kommunen.

Men någon typ av fysisk namninsamling vill de ha inskickad innan tiden är ute. De har även planer på att hålla en demonstration utanför Rådhuset – med ännu inte konkretiserade coronasäkra lösningar.

– Det primära målet är att uppnå en folkomröstning om saken i kommunen, säger Boel Larsson som administrerar gruppen.

Flera i gruppen menar att kommunen har varit dålig på att informera om hur man klagar på planerna, men Anna Brånalt menar att det är upp till dem som grupp.

– Kommunen vill att vi som kommuninvånare ska engagera oss på ett konkret sätt, men det är vi generellt sett dåliga på här, säger hon.

Kan bidra till psykisk ohälsa

Gruppmedlemmen Anna Blomqvist är pensionerad läkare och har intresserat sig för hur stadsmiljö kan påverka psykisk hälsa.

– När man förtätar städer och tar bort grönska kan man bidra till psykisk ohälsa, menar hon.

ANNONS

Att det i planerna finns med att man skulle utöka grönytan på marknivå genom att binda samman Picassoparken med Kapsylparken och Teaterparken ger inte Blomqvist mycket för.

– Det handlar inte främst om kvadratmeterna med grönska, utan volymen, alltså luftigheten. Ett 16-våningarshotell skulle påverka hela identiteten. Efter att man har byggt på Nissastrand är grönområdena vi har kvar ovärderliga.

”Behöver vi fler hotellrum?”

– Jag tror personligen att behovet av hotellrum är mättat, säger Kurt Johansson.

LÄS MER:Protester mot hotellet vid Österskans

Det finns också en utbredd oklarhet angående huruvida fysiska konferenser kommer att vara lika aktuellt även efter coronakrisen, jämfört med tidigare.

Digitala konferenser har under våren för många visat sig vara både mer tidseffektivt, och inte minst kostnadseffektivt.

Planerna innefattar också en saluhall på bottenplan.

– Många tycker att det är bra med en saluhall i Halmstad – men varför ska den vara här? Det finns inte minst just nu gott om lokaler i centrum.

Vad det blir av hela projektet och hur gruppen Önskar inget hotell i Picassoparken! ska bestrida det återstår att se.

LÄS MER:För högt och fult vanlig åsikt om planerat hotell

LÄS MER:Ny plan klar för hotell och saluhall

ANNONS