Socialchef Hans Jörgen Wahlhed håller med personalen om att verksamheten är hårt belastad.
Socialchef Hans Jörgen Wahlhed håller med personalen om att verksamheten är hårt belastad. Bild: HP/Arkiv

Personal på socialtjänsten larmar om ohållbar arbetsmiljö

På tio månader har nästan en tredjedel av socialsekreterarna på barn- och ungdomsenheten valt att säga upp sig. Konsekvensen blir en ohållbar arbetsmiljö och risk för att barn inte får rätt hjälp enligt en skrivelse till socialchef Hans Jörgen Wahlhed.
– Detta är såklart oroväckande och vi jobbar för att förbättra situationen, säger han.

ANNONS
LocationHalmstad||

25 anställda på socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga har undertecknat den skrivelse som skickats till socialchefen. Personalen konstaterar att elva kollegor har valt att sluta inom loppet av tio månader. Det motsvarar nästan en tredjedel av det totala antalet socialsekreterare på enheten.

Arbetssituationen för de som jobbar kvar beskrivs som ohållbar. Långt ifrån alla vakanser är tillsatta och i de fall kommunen har lyckats rekrytera ny personal handlar det ofta om nyutbildade som behöver introduktion, enligt skrivelsen.

Riskerar drabba barnen

Förutom stress och utmattningssymptom som riskerar att drabba de socialsekreterare som är kvar – och som tar med sig jobb hem på helger och kvällar för att hinna med – flaggar personalen också för att situationen spiller över på barnen och deras familjer.

ANNONS

Utredningar riskerar bli undermåliga, familjer kan tvingas byta socialsekreterare flera gånger vilket gör att de kan tappa förtroendet för socialtjänsten, väntan på att få träffa en socialsekreterare blir längre och personalen riskerar att missa saker och skjuta problem på framtiden.

”Små problem blir i stället med tiden stora problem som kräver allt större insatser. När vi behöver ´släcka bränder´och skriva snabba utredningar blir konsekvenserna sämre bedömningar och skyddsåtgärder för barn och ungdomar”, skriver personalen som oroas över att utredningarna inte blir rättssäkra.

”Risken finns att barn och ungdomar inte får de insatser som de är i behov av. Exempelvis kan barn som är i behov av placering missas och barn som har resurser i nätverket placeras utanför sitt nätverk”, skriver socialsekreterarna vidare.

Förstår personalens oro

Hans Jörgen Wahlhed delar personalens bild av att verksamheten är hårt belastad och säger att han förstår deras oro.

– Vi har haft en hög omsättning på de här tjänsterna och det är såklart oroväckande. När jag fick det här brevet så träffade jag, ihop med nämndens ordförande, personalen för att resonera om läget. Det är svårrekryterat och det är ett nationellt bekymmer men vi gör vad vi kan med både lönesatsningar, olika former av administrativt stöd och vi stärker upp chefsorganisationen för att på olika sätt försöka göra situationen mer hållbar, säger han.

ANNONS

I dagsläget är åtta tjänster vakanta tillägger socialchefen.

Vet du varför så många har valt att sluta?

– Som jag fått det beskrivet så finns det många olika skäl. Vissa vill prova andra delar av yrket eller får kanske möjlighet till högre lön på annat håll, men några upplever det säkert som stressigt och pressande. Vi behöver bevaka arbetsbelastningen så att den blir rimlig.

Hur jobbar ni för att behålla de socialsekreterare som finns kvar i organisationen?

– De samtal vi har haft är en del, vi vill verkligen visa att vi lyssnar på deras synpunkter och att vi inte bara tar deras oro på allvar, utan vi delar den. Vi ska försöka hitta de lösningar vi behöver och vi har inga andra planer än att bemanna upp på alla positioner.

”På rätt väg”

Vad gör ni för att locka socialsekreterare till er verksamhet?

– Även om lön är viktigt så är det avgörande att man känner att det finns förutsättningar för att göra ett gott arbete och att verksamheten som helhet håller en god kvalitet, att man kan stå för de beslut man fattar och att de behov man uppmärksammar tas omhand på ett bra sätt. Med en god kvalitet blir det också en god arbetsplats och det är det som är vår övergripande strategi.

ANNONS

Med tanke på vad socialsekreterarna skriver i sitt brev, har ni inte misslyckats med den strategin?

– Vi är väldigt överens om beskrivningen av läget, vi har en besvärlig situation med vakanser och vi jobbar så gott vi kan och på många olika sätt med att lösa detta. Vi har bakåt i tiden utökat antalet tjänster, utökat chefstätheten och infört tjänster som seniorhandläggare för att skapa en karriärväg för dem som inte nödvändigtvis vill bli chef. Men det finns inga snabba lösningar, utan det handlar om ett långsiktigt och tålmodigt arbete och jag tycker ändå att vi är på rätt väg.

Hans Jörgen Wahlhed berättar att utredningsenheten utökades med fyra tjänster för tre år sedan, och ytterligare fyra i fjol. I dag har enheten 35 socialsekreterare och 3 förste socialsekreterare.

Fram till juni i år har också en tillfällig förstärkning gjorts i administrativt stöd, en satsning som kommer att utvärderas.

ANNONS