Socialtjänsten

Artiklar om Socialtjänsten, eller socialförvaltningen, en kommunal förvaltning som ansvarar för funktionshinderfrågor, äldrefrågor och individ- och familjeomsorg.

ANNONS