Ett område sydväst om Kistinge industriområde tros vara påverkat av PFAS-utsläppen och boende varnas för att använda egna brunnar. Kommunen och Länsstyrelsen ska nu söka orsaken till föroreningen. ”Det är positivt att man nu gör något, men oroande att man upptäckt så extremt höga värden”, säger Göran Nilsson, ordförande i Trönninge samhällsförening.
Ett område sydväst om Kistinge industriområde tros vara påverkat av PFAS-utsläppen och boende varnas för att använda egna brunnar. Kommunen och Länsstyrelsen ska nu söka orsaken till föroreningen. ”Det är positivt att man nu gör något, men oroande att man upptäckt så extremt höga värden”, säger Göran Nilsson, ordförande i Trönninge samhällsförening. Bild: Joakim Kullberg och Yvonne Persson

"Oroande med så extremt höga värden”

Trönninge samhällsförening har i flera år frågat efter en uppföljning av de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Kistingebäcken 2016.
– Det är positivt att man nu gör något, men oroande att man upptäckt så extremt höga värden, säger Göran Nilsson, föreningens ordförande.

ANNONS
|

Samhällsföreningen kallades till ett möte hos Halmstads kommun på onsdagskvällen, men fick lova att inte berätta det de fick höra innan kommunen själv hunnit gå ut med information.

Under torsdagen varnades så boende norr och väster om Trönninge kyrka för att använda egna brunnar eller vatten från Trönningeån och Kistingebäcken, i väntan på att det tas fler prover. Kommunen har också gjort ett brevutskick till ett 80-tal fastighetsägare som kan vara berörda av föroreningen.

– Vi vet inte exakt vilka som berörs och ber därför de som får brevet att återkoppla om de har egen brunn och hur den i så fall används. Så vitt vi vet så är alla utom en anslutna till det kommunala vattennätet och kan använda det vattnet istället. Nytagna prover visar att det kommunala dricksvattnet inte är påverkat, säger Tomas Sjöstedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Halmstads kommun.

ANNONS

LÄS MER:Varning för mycket höga halter av PFAS i Kistinge

Avråddes från att dricka brunnsvattnet

Den fastighet som inte har kommunalt vatten och som också ligger närmast Kistinge industriområde är Lilla Bjärbygården. Gården hyrs sedan åtta år av Björn Axell.

– De som bodde här före mig sa åt mig att inte dricka av brunnsvattnet, så det rådet har jag följt. Jag har ju sett att det blir grå fläckar när det torkar in, så jag har skaffat en dunk som jag fyller med kommunalt vatten på jobbet och har som dricksvatten, berättar han.

Själv har han funderat en del över närheten till Stena Recycling och hur olika bränder där kan ha påverkat grundvattnet.

– Stena är här med jämna mellanrum och tar vattenprover, men trots att jag bett att få se resultaten så har jag aldrig fått något. Då börjar man ju undra lite, säger Björn Axell.

Måste hitta orsaken till föroreningen

För ett par veckor sedan tog även det kommunala vattenbolaget, LBVA, prover från brunnen på Bjärbygården. Enligt kommunen så visar provsvaren inte på några förhöjda halter av PFAS.

Det beskedet har inte nått Björn Axell, men han välkomnar en djupare utredning av vad som har orsakat de höga halterna av PFAS i närområdet.

Göran Nilsson i Trönninge samhällsförening håller med:

– Det allvarliga är att det tar hundratals, kanske tusentals, år för PFAS att brytas ner. Allt som släpps ut bara ackumuleras, så man måste komma åt läckaget.

ANNONS

Utsläpp av PFAS har flera gånger tidigare uppmärksammats i både Sverige och internationellt. I Blekinge driver just nu 165 privatpersoner en process mot det kommunala vattenföretaget efter att det visat sig att deras dricksvatten innehållit höga halter av PFAS.

Läs mer: Nya bevis – rättegång om giftskandal skjuts upp

ANNONS