Ny taxa och rabatt för dubbla kärl klubbades efter käbbel

Avfallstaxan höjs nästa år och rabatt införs för flerfamiljshus som inför ett separat kärl för matavfall. SD yrkade dock på avslag med motiveringen att Hem inte har koll på sina satsningar. Mothugg kom från Ola Nilsson (MP) som tyckte att ”Allt är inte kasst”.

ANNONS
|

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte på Halmstads Teater behandlades ett förslag om förändringar i avfallstaxan. Förslaget som klubbades igenom efter viss debatt innebär att avgiften höjs med en procent. Det motsvarar 25 kronor per år för en familj med 190-literskärl.

För att uppmuntra till utsortering av matavfall ska det också bli billigare för ägare till flerbostadshus som väljer att införa ett separat kärl för den gröna påsen.

Rabatt för separat kärl för gröna påsen

Som HP berättat blir matavfallskärlet cirka 190–700 kronor billigare per år och kärl än det vanliga kärlet, beroende på hur ofta det töms.

LÄS MER:Lägre avgift ska få fler att sortera ut matavfall

Fabio Ishaq (SD) yrkade dock på avslag med motiveringen att partiet tycker att det kommunala bolaget ”går in i stora projekt utan att säkerställa möjligheten att lyckas”.

ANNONS

Han tog den gröna påsen som exempel som han uppgav ”aldrig funkat”.

– Nu har vi ett nytt förslag med dubbla kärl och samtidigt har vi ingen aning om det kommer att funka eller inte, menade Ishaq.

Louise Uvenfeldt (M), styrelseordförande för Hem, påpekade att det är kommunens skyldighet att justera avfallstaxan eftersom kostnaden för hantering av hushållsavfall ska täckas via de här avgifterna.

– När det gäller det val av system som vi i kommunfullmäktige fattat beslut om så har det fört goda saker med sig och sedan finns det andra saker som är mindre lyckat med det. Men vi måste undersöka vad vi kan göra för att det ska bli bättre, menade hon.

SD: Extra kärl och gröna påsen bekymret

Fabio förklarade att han inte har några problem med självkostnadsprincipen.

– Men i detta så ingår de här projekteringsmomenten där man ska ha extra kärl som kostar mycket pengar och de gröna påsarna som folk inte fyller i rätt. Det är bekymret, menade han.

Louise Uvenfeldt kontrade med att många faktiskt vill göra rätt.

– Jag förstår att det är svårt att greppa att vi måste göra så här i flerbostadshus och vi är nog alla ledsna för att det tar tid för oss kommuninvånare att vänja oss vid ett system. Men de som anammat systemet vill fortsätta göra rätt och sortera på rätt vis och då måste vi hitta lösningar och det är det vi har gjort.

ANNONS

Ola Nilsson (MP) uttryckte viss irritation över Fabio Ishaqs kritik mot Hem.

– Du säger att Hem inte har en aning om vad man sysslar med. Du svingar ganska friskt och det tycker jag att du kan sluta med. Det är väl underbyggda handlingar.

MP: Allt är inte kasst

Han ville också veta vad SD:s representant i Hems styrelse gjort för att förbättra situationen.

Fabio Ishaq svarade:

– Jag är intresserad av resultatet och av projekt som inte fungerar. Du vet också hur situationen är mellan de olika partierna. Vad hade det hjälpt om SD gått in med förslag, det hade ni bara tackat nej till.

Ola Nilsson replikerade:

– Om det skulle vara så att ni kommer med väl underbyggda och bra förslag ska vi självklart rösta för dem – och skaka inte på huvudet för det är fullständig sanning. Det är inte så ofta det händer men då det händer kommer jag att göra det. Men man kan inte säga att ingenting funkar, det finns för- och nackdelar med gröna påsen precis som med andra system. Men det är inte så att allt är kasst.

SD:s yrkande om att avslå förslaget till avfallstaxan vann inget gehör. Höjningen av taxan och den sänkta avgiften för dubbla kärl börjar gälla den första januari.

ANNONS

Fakta: Ett urval av övriga ärenden från fullmäktige

S-motion om gästhamn: Förslaget att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att omgående utreda behovet av och möjligheten att förbättra servicen för Halmstads båtgäster bifölls efter yrkanden av S, V, MP och SD.

Läs mer här: Så blir stränderna och utomhusbaden tryggare

V-motion om att införa ett cirkulärt system på Arenabadet: Avslogs med hänvisning till ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Tanken ansågs god men starka kemikalier skulle behöva användas och kostnaden för systemet beräknades landa på 1,5–2 miljoner. Även Vänsterpartiet ansåg att motionen borde avslås efter att ha tagit del av den utredning som gjorts.

Läs mer här: V vill spara in på vattnet på Arenabadet

SD-motion om modersmålsundervisning: Förslaget var att utreda omfattning och kostnad samt förslag till eventuella besparingar. Avslogs med hänvisning till att barn- och ungdomsnämnden redan har en klar bild över undervisningen.

SD-motion om historisk skyddsvärd mark: Partiets förslag var att stoppa vidare exploatering av delar av fyra fastigheter på Fyllinge och i Snöstorp. Motionen avslogs med hänvisning till att arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår.

Läs mer här: SD motionerar om ordningsvakter och tiggeriförbud

ANNONS