Hem vill utöka sorteringen av matavfall i flerbostadshus genom att införa dubbla kärl, varav det för mat ska ha en lägre taxa.
Hem vill utöka sorteringen av matavfall i flerbostadshus genom att införa dubbla kärl, varav det för mat ska ha en lägre taxa. Bild: HEM/Roger Larsson/Arkiv

Lägre avgift ska få fler att sortera ut matavfall

Avfallstaxan ska bli billigare för fastighetsägare som väljer att ha separata kärl för matavfall vid sina flerfamiljshus. Syftet är att uppmuntra till utsortering och därmed också öka andelen insamlat matavfall.

ANNONS
LocationHalmstad||

Som HP tidigare berättat beslutade Halmstad Energi och Miljö, Hem, i höstas att inte längre sortera ut gröna påsar från flerfamiljshus. I stället kördes allt till förbränning.

Orsaken var att det slängdes för mycket skräp i påsen avsedd för matavfall, till exempel blöjor, medicinförpackningar och deodorantflaskor.

LÄS MER:Hem vill införa dubbla kärl i flerfamiljshus

Sedan dess har bolaget jobbat för att införa dubbla kärl vid flerfamiljshus. Förhoppningen är att de som av någon anledning använder den gröna påsen till annat än matavfall åtminstone ska lägga den i rätt kärl – det vill säga brännbart. Medan de som enbart har matavfall i gröna påsen då kan använda kärlet för just matavfall.

ANNONS

Lägre avgift för matavfall

För att uppmuntra fastighetsägarna till flerfamiljshusen att införa dubbla kärl vill Hem locka med en lägre avgift. Tömning av ett 190-literskärl för matavfall ska alltså kosta mindre än tömning av ett dito för brännbart.

Matavfallskärlet blir cirka 190–700 kronor billigare per år och kärl än det vanliga kärlet, beroende på hur ofta det töms.

Hem har tidigare uppgett att cirka 15 procent av flerfamiljshusen har infört dubbla kärl. Åsa Montan, kommunikatör, tillägger att de som ännu inte hoppat på tåget fortfarande har möjlighet att göra det.

– Med dubbla kärl får vi bättre koll på innehållet i både soptunnorna och påsarna direkt och de som vill sortera får möjlighet medan de som omedvetet eller medvetet gör fel kan fortsätta slänga maten i hushållssoporna som går till förbränning, säger hon och tillägger:

– I den bästa av världar skulle vi få med oss alla Halmstadbor på att sortera ut sin mat men det inser vi inte är möjligt.

Taxan höjs med en procent

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har sagt ja till att en lägre avgift för matavfallskärl införs från och med den första januari nästa år.

– Det är ett sätt att möjliggöra för de invånare som har anammat systemet och vill göra rätt att kunna sortera ut matavfallet på ett bra och enkelt sätt, säger ordförande Ella Kardemark (KD).

ANNONS

I förslaget till ny taxa ingår också en höjning på en procent för fast och rörlig avgift. Det motsvarar 25 kronor per år för en familj med 190-literskärl.

Sista ordet när det gäller de nya taxorna har kommunfullmäktige.

LÄS OCKSÅ:

ANNONS