Imam sprider extremreligiösa idéer

Halmstad moské säger sig stå för en moderat form av islam som förespråkar integration. Men deras imam, Abu Muadh, förekommer gång efter annan i sammanhang där religiös extremism förespråkas.

ANNONS
|

I Hallandsposten den 26 maj beskrev Abu Muadh och ett par andra företrädare för Halmstad moské hur de ser på sin roll i samhället.

De pratade om en öppen moské med stora ambitioner att integreras och bli en del av Halmstad.

Men det imamen Abu Muadh säger i föreläsningar och på Youtubeklipp går på flera sätt på tvärs emot det här. Imamen förekommer också i sammanhang och tillsammans med personer som står för en salafistisk, det vill säga ursprunglig och på många sätt radikal, form av islam.

– Abu Muadh är en person som anses vara väldigt kunnig i salafistiska kretsar, säger Magnus Sandelin, författare och journalist med extremism som specialitet.

ANNONS

Muadh föreläser fortfarande hos Sveriges förenade muslimer, SFS, vilka enligt Magnus Sandelin också anses vara radikala.

– Som jag ser det är det en förening där många jihadvänliga personer flockas, säger han.

Läs även:Kritiserad imam avfärdar kritiken

Debattören Hanna Gadban, som betraktar sig själv som liberal muslim, har skrivit boken "Min Jihad". Där beskriver hon hur Abu Muadh har en viktig position i en grupp av muslimer som på olika sätt sprider extremreligiösa budskap längs med Västkusten.

Som predikant har han enligt boken vid olika tillfällen förekommit i samma sammanhang som bland annat IS-krigaren Michael Skråmo.

En annan person som Abu Muadh på olika sätt haft samröre med och som också gästspelat som föreläsare i Halmstads Moské är Anas Khalifa. Också han beskrivs av Hanna Gadban som en extrempredikant som förespråkar jihad med svärdet, det vill säga jihad där man kallar till krig för att skydda muslimer som attackeras. Anas Khalifa har också i klipp på Youtube uttalat sig väldigt judefientligt eller antisemitiskt:

"Av alla de nationer som finns och existerar i denna värld, så är muslimerna de mest förödmjukade och de mest förnedrade. Ingen lyssnar på vår röst, ingen hör vår åsikt, ingen ens bryr sig. Och vi är en miljard. Hur många är judarna? ... Femton miljoner ungefär, mindre än tjugo. Femton miljoner förnedrar ett tusen miljoner. Är det ett skämt det här, eller vadå? Om vi ställde alla judar på en kö och spottade på dem skulle de svimma".

ANNONS

Hanna Gadbans tes är bland annat att Muadhs samröre med Michael Skråmo, Anas Khalifa och övriga extrempredikanter skapar ett klimat där den här typen av åsikter riskerar att legitimeras.

Magnus Sandelin menar också att sammanhanget och de människor man omger sig med har betydelse.

– Abu Muadh har föreläst om begreppet jihad och applicerat det till Syrien. Och han har ju på ett positivt sätt pratat om martyrskap genom jihad och det är klart att det påverkar många unga människor om han ses som en sorts förebild, säger han.

Abu Muadh har också, enligt Gadban, kopplingar till en europeisk organisation som heter iERA, en rörelse, som genom missionsverksamhet eller så kallad dawah, vill sprida sitt budskap.

– Dawah i sig behöver inte betyda något. Det är en missionsrörelse. Sådana finns ju i en rad kristna sammanhang också, säger Magnus Ranstorp, forskare vid Försvarshögskolan och som i 20 år studerat olika terrorgrupper.

Istället är det sammanhanget som skapar betydelsen och budskapet.Hanna Gadban menar att det är just här som iERA blir något mer än en vanlig missionsrörelse. Hon skriver att de som finns i toppen av iERA är personer som har en extremt bokstavstrogen tolkning av islam.

"Det finns ingen självklar koppling mellan islam och islamistisk extremism, men det finns klara beröringspunkter mellan iERA:s dawah-rörelse och den våldsbejakande extremismen", skriver hon.

ANNONS

Torbjörn Jerlerup, debattör och bloggare som har specialiserat sig på radikal islam i olika former, menar också att rörelsen är extrem.

– Jag går alltid på rörelsens grundare. Och i det här fallet är det Abdurraheem Green – en person med väldigt extrema åsikter. Han tycker bland annat att man ska stena homosexuella och han har starkt antisemitiska åsikter.

Gadban skriver också i sin bok att Abdurraheem Green är för sharialagstiftning medan demokrati enligt hans syn är oförenligt med islam. I sin bok citerar hon honom bland annat så här:

"Att folket har rätt att bestämma vad som är halal (tillåtet) och haram (förbjudet), att det alltså är upp till dem, så kan ingen muslim hålla med om detta".

iERA är ingen uttalad rekryteringsverksamhet för jihad eller våldsbejakande extremism. Men Gadban menar ändå att iERA:s syfte är att locka unga, många gånger sårbara människor, rakt in i det som i värsta fall kan bli starten på en radikaliseringsprocess. Hanna Gadban går till och med så långt att hon säger att många av dem som deltagit i dawahrörelsen antingen själva börjar missionera för att locka andra eller blir krigare i någon form. Antingen på nätet eller i verkliga livet.

Och Abu Muadh har alltså enligt Gadban kopplingar till iERA och deras verksamhet. I april förra året besökte deras grupp Dawahteam-Göteborg Halmstad. I filmklipp på nätet från 6/4 2015 kan man se hur de höll kurs och planerade att utföra dawah här i stan.

ANNONS

Men det är inte bara Abu Muadhs kopplingar till radikala företrädare som väcker uppmärksamhet. I videoklippen, som är märkta med Halmstads moské, pratar Abu Muadh om alltifrån hur man ska uppfostra sina barn till hur man förbereder sig för ramadan. Han ger religiösa råd och han berättar om hur man ska leva sitt liv för att vara en god muslim.

Många av klippen har några år på nacken. Men hans radikala tolkning av islam verkar inte ha mildrats. Nyligen berättade han i ett klipp på Youtube, också det märkt med Halmstads moské, att man inte ska lyssna på musik eftersom det utifrån hans sätt att se på religionen betraktas som en form av synd.

Och han menar att det enligt islam är förbjudet för män och kvinnor att umgås tillsammans med varandra så länge man inte är gifta.

"Är det tillåtet att han och hans fru och han och hans fru, att de sitter tillsammans, allihopa i vardagsrummet. Svaret är nej. Det är inte tillåtet", säger Abu Muadh.

I andra föreläsningar på Youtube märkta med Halmstads Moské säger han att man måste akta sin blick, skydda sin syn. Och det gör man som man genom att sänka blicken så att man inte råkar titta på kvinnor i onödan. Han menar att det är helt fel att titta på tv. Så mycket som 95 procent av innehållet där är haram. Inte ens nyheterna ska man se, säger han i ett filmklipp från januari 2013.

ANNONS

"Till exempel när vi ser på de allra normalaste enligt vår syn och det är nyheter så ser vi kvinnor som inte är som alla kvinnor, utan det är kvinnor som är utvalda av deras utseende... ”och sedan, de ska säga nyheten för att du ska njuta av nyheten och detta är ingenting som är halal (tillåtet) att se på dessa vackra kvinnor...”

I ett inslag som heter "Är det tillåtet att fixa håret" från 2013 säger han också att det är förbjudet att härma kuffar, som icke troende kallas. Abu Muadh förklarar i inslaget att det är haram (förbjudet) att härma västerlänningars klädsel och frisyr.

Men han har också förespråkat jihad för att försvara utsatta muslimer. SVT:s program Uppdrag granskning uppmärksammade häromåret ett par av hans uttalanden som handlar om just det. I videoklippet Jihadens status säger han till exempel:

"Alla människor testar graven. Den som är martyr får se sin plats i paradiset hos Allah på direkten".

I ett annat inslag kallat Mannen som begravdes levande berättar Abu Muadh att man som martyr omedelbart blir förlåten allt dumt man gjort. Han säger till och med att jihad kan vara extra lämpligt för den med mycket synder.

ANNONS

"Som martyr får man heller inga gravplågor, han får inga gravfrågor.”Han är VIP faktiskt...” ” en shahid VIP." (Shahid = martyr).

Efter programmet har han sagt att han är missförstådd, att klippen inte handlar om jihad med svärdet utan bara om vanlig medmänsklighet.

"Vi som muslimer vi kallar inte till att döda oskyldiga, vi kallar inte till terrorism, vi kallar inte till att rekrytera människor till olika platser där det är hett”, säger han i ett klipp märkt Halmstads moské i april 2015.

Abu Muadh påpekar också i ett mejl till HP att videoklippet handlar om en civil person som han känner medlidande med och hoppas ska få komma till paradiset, inte minst eftersom hans jordeliv slutade så tragiskt.


    Magnus Sandelin
Magnus Sandelin

Men Magnus Sandelin, journalist och expert på extremism, menar att det klart och tydligt framgår av sammanhanget att det Abu Muadh säger faktiskt är kopplat till just martyrskap i samband med jihad och att han faktiskt genom sina tal legitimerat jihadresor till Syrien.

– Det är inget missförstånd. Problemet var att vi i Uppdrag Granskning uppgav att vi citerade honom. Men i klippet vi visade citerade Abu Muadh en lärd person från 1300-talet. Men det är en person som väldigt många salafister ser upp till, säger Magnus Sandelin.

ANNONS

Men det faktum att det gått några år sedan alla klippen lades upp, spelar det någon roll tycker du?

– Nej, om klippen ligger kvar där fortfarande så är det ju ingenting man tagit avstånd ifrån.

Fotnot. Hallandsposten har varit i kontakt med Abu Muadh och på fredagbemöter han kritiken.

ANNONS