– Att Högskolan till råga på allt vill överlåta ledarskapet för Gunnar Johanssons forskningsprojekt till den akademichef som han anklagat för trakasserier är förstås extra känsligt, säger forskaren Lennart Cider.
– Att Högskolan till råga på allt vill överlåta ledarskapet för Gunnar Johanssons forskningsprojekt till den akademichef som han anklagat för trakasserier är förstås extra känsligt, säger forskaren Lennart Cider.

”Högskolan fullbordar mobbning”

– Först tog de jobbet ifrån honom – och nu vill de även beröva honom hans forskning. Det fullbordar mobbningen han utsatts för, säger forskaren Lennart Cider, som engagerat sig i fallet med professor Gunnar Johansson på Högskolan.

ANNONS
|

HP har i ett flertal artiklar skildrat professor Gunnar Johanssons kamp för att få rätt mot ledningen för Högskolan i Halmstad. Kampen slutade i början av det här året med att Högskolan löste ut honom för en miljon kronor.

Men just när konflikten mellan professorn och Högskolan tycktes vara över har den blossat upp igen.

Nu handlar det om att Högskolan vill få bort Johansson som projektledare för den forskningsstudie som han ursprungligen drog igång – och som han har planer på att arbeta vidare med vid ett annat lärosäte.

– De tänkte göra detta bakom ryggen på Gunnar, han blev inte ens blivit meddelad att prorektorn ansökt till regionala etikprövningsnämnden i Lund om en ändring av projektledarskapet, säger Lennart Cider.

ANNONS

– Att Högskolan till råga på allt vill överlåta projektledarskapet till den akademichef som Gunnar anklagat för trakasserier är förstås extra känsligt. Det är dessutom väldigt märkligt att någon som aldrig sysslat med kost, livsstil och hälsa ska hålla i projektet, menar han.

Lennart Cider är till vardags forskare på Volvo Lastvagnar i Göteborg och har egentligen ingen knytning alls till professor Johansson.

– Jag blev bara gripen när jag såg honom i ett tv-program om mobbning. Dels för att jag är insatt i forskarvärlden, dels för att jag såg paralleller till vad min fru Åsa gått igenom, förklarar han.

Åsa Cider är också forskare och startade redan 1999 ett forskningsregister på Sahlgrenska om hjärtpatienters rehabilitering. När hon senare blivit anställd på Göteborgs universitet upptäckte hon att hennes före detta doktorand på Sahlgrenska, tillsammans med en verksamhetschef, försökt manövrera bort henne från forskningsprojektet.

– Av en slump fick jag höra att de skickat in en ansökan om forskningsanslag utan mitt namn, men de hade inte tänkt på att jag fortfarande stod som projektledare, berättar Åsa Cider.

I vintras slutade det dock lyckligt för henne, efter att anslagsgivaren uppmärksammats på felet och krävt pengarna tillbaka av dem som sökt medel utan hennes medgivande. Med hjälp av maken Lennart fick hon en skriftlig ursäkt och intyg på att hon fortfarande är projektledare.

ANNONS

– Man skulle kunna hoppas att Högskolan i Halmstad lärde sig något av detta och lät Gunnar Johansson ha kvar projektledarskapet för sin forskning, säger Åsa Cider och fortsätter:

– Det pratas så mycket om forskningsetik, men så lite om forskaretik. När man läser statliga utredningar står det inget om hur forskare ska bete sig mot varandra.

I lagen finns dock reglerat att lärare och forskare äger rätten till resultaten av den forskning de utför. De kan därför själva söka patent och bestämma när och var forskningsresultaten ska publiceras. Detta är ett undantag från lagen som säger att arbetsgivaren har rätten till arbetstagares uppfinningar – och kallas populärt lärarundantaget.

– Här känns det som att Högskolan struntar i lärarundantaget – trots att det har en så stark ställning i Sverige, säger Lennart Cider.

– I våras fick jag veta att Högskolan i Halmstad hävdade att Gunnar Johansson inte längre var projektledare för forskningsprojektet som han själv startat. De påstod att en professor vid Göteborgs universitet, som Gunnar varit oense med, tagit över, berättar han och påpekar att han kunde bevisa att detta var formellt fel.

– Det är därför de nu bytt taktik och vänder sig till etikprövningsnämnden för att få bort Gunnars namn.

ANNONS

Fakta: Professor löstes ut

  • Professor Gunnar Johansson rekryterades till Högskolan 2009 för att lyfta ämnet hälsovetenskap.
  • Han hade med sig sitt forskningskoncept om kostråd på recept för överviktiga. Eftersom fysisk aktivitet på recept förkortas FaR tog Johansson patent på sitt upplägg som MoR (matordning på recept).
  • Johansson blev 2014 sjukskriven, efter att en längre tid känt sig mobbad och trakasserad på arbetet – vilket han menar berodde på att han agerat visselblåsare och protesterat när Högskolan ska ha förskönat en ansökan om forskarrättigheter.
  • En arbetsmedicinsk utredning slog fast att hans hälsobesvär berodde på brister i arbetsmiljön – framför allt mobbning. Högskolans egen trakasseriutredning slog dock fast att han inte mobbats – och friade Johanssons chef.
  • I början av 2017 avtalade Högskolan om att ge Johansson en miljon kronor (18 månadslöner) för att han skulle säga upp sig.
ANNONS