Från vänster: Hallands hamnars vd Björn Alvengrip, HR-chef Solweig Hagselius, produktionschef Carl-Henrik Hägg och försäljningschef Emil Vranjancu.
Från vänster: Hallands hamnars vd Björn Alvengrip, HR-chef Solweig Hagselius, produktionschef Carl-Henrik Hägg och försäljningschef Emil Vranjancu.

Hamnbolaget kör eget race med chefernas bilar

2018 styrde Halmstads kommun upp sina chefers möjlighet att ha en bil som löneförmån. Men de kommunala bolagen Hallands Hamnar och Hem sticker fortfarande ut. Bara i hamnbolaget förfogar sju chefer över exklusiva modeller av BMW och Mercedes.

ANNONS
|

– I samråd med styrelsen har jag beslutat att ha det här antalet tjänstebilar. Jag har velat rekrytera de bästa chefer jag kunde hitta och erbjudande om bil var en ingrediens för att få dem att komma hit, förklarar Björn Alvengrip, vd för Hallands Hamnar.

I Halmstads kommun finns numera tydliga riktlinjer för vilka chefer som kan erbjudas förmånsbil. Riktlinjen antogs av kommunstyrelsen i november 2018, och gäller såväl kommunens förvaltningar som dess bolag.

– När jag började i september 2018 så fanns en hel flora av olika anställningsavtal. För nya avtal är nu villkoren lika eller likvärdiga inom hela kommunen och riktlinjen för förmånsbil är en del i detta, säger kommundirektör Mattias Rossköld.

ANNONS

Bara högsta cheferna ska kunna få förmånsbil

I riktlinjen beskrivs att förmånsbil kan vara ett sätt att attrahera och behålla kompetens, men att erbjudandet är förbehållet så kallade exekutiva chefer. Dit räknas kommundirektören, förvaltningschefer, funktionschefer med kommunövergripande uppdrag och vd:ar i kommunens olika bolag. Inga fler.

Vilka fordon man kan välja mellan anges i en särskild förteckning över upphandlade bilar och det är respektive nämnd eller styrelse som ansvarar för att riktlinjen följs.

– Listan över avropbara fordon uppdateras regelbundet och idag är det enbart el, gas eller hybrid som gäller. De flesta har valt en Kia elhybrid, som ger mycket bil för pengarna. Det ska ju inte vara något extraordinärt, säger Michael Elofsson, verksamhetschef på kommuntransport och den som ansvarar för administrationen av förmånsbilar.

Flera kommunala bolag har inga förmånsbilar

Sedan riktlinjen trädde i kraft har han förmedlat förmånsbilar till tolv chefer (se faktaruta), varav två berör kommunala bolag. Det är Destination Halmstads vd Karolina Davidsson som fått en Kia Optima (elhybrid) och Mattias Leijon, vd för det numera bolagiserade Laholmsbuktens VA, som fått en Volkswagen Golf (el).

Kommunala bolagen HFAB, Halmstad City Airport och Halmstads stadsnät uppger för HP att ingen av deras chefer har förmånsbil. Det samma gäller för ett antal förvaltningschefer, exempelvis hemvårdsförvaltningens Jennie Vidal, barn- och ungdomsförvaltningens Pauline Broholm Lindberg och räddningstjänstens Hans Ekberg.

ANNONS

– Det är flera faktorer som gjort att jag valt bort den förmånen. Dels använder jag cykel för de flesta resor jag gör i tjänsten, dels så skulle kostnaden belasta vår nämnd och vi dras redan med ett stort underskott. Då känns det som ett dåligt ledarskap att jag ska belasta ekonomin med min förmån, säger Ekberg.

Pauline Broholm Lindberg förklarar att hon föredrar att cykla, medan Jennie Vidal säger att hon hittills haft en privat bil, men att hon längre fram kan tänka sig att ha en förmånsbil.

HEM och Hallands Hamnar avviker från mönstret

Två kommunala bolag, Halmstads Energi och Miljö (Hem) och Hallands Hamnar, avviker dock från mönstret. Hos Hem har sex personer i ledningen förmånsbil, som dock valts utifrån kommunens lista med avropbara bilar.

– De som har förmånsbil har haft det i flera år och förhandlade till sig det när de anställdes. Då är det svårt att ta bort. Vi är restriktiva när det gäller löneförmåner, men ibland kan det bidra till att man kan rekrytera rätt person, säger Anders Bredfell, kommunikationschef på Hem, som själv har en Kia elbil som förmånsbil.

Han påminner om att Hem visserligen är ett kommunalt bolag, men att man har krav på sig att gå med vinst.

– Det är en stor skillnad jämfört med andra kommunala verksamheter. Förra året bidrog vi med 200 miljoner till kommunen och det är vi rätt stolta över.

ANNONS

Sju hamnchefer kör exklusiva dieselbilar

I bolaget Halland Hamnar har sju personer i ledningen förmånsbil (se faktaruta) och här finns ingen koppling till de av kommunen upphandlade bilarna. Samtliga bilar drivs med diesel och är mer exklusiva i modellerna.

– Vi betraktar inte våra förmånsbilar som förmånsbilar utan pratar om tjänstebilar. Våra chefer jobbar både i Halmstad och Varberg och kör mycket i tjänsten, säger Björn Alvengrip och räknar upp hur stor andel av körningen som olika chefer gjort i tjänsten, från 20 procent för administrative chefen till 80 procent för försäljningschefen.

– Alla skattar naturligtvis för bilförmånen enligt skattelagstiftningen och för körjournal, tillägger han.

Bolagens användning följs inte upp

Michael Elofsson på Kommuntransport förklarar att det inte ingår i hans uppdrag att följa upp bolagens användning av förmånsbilar.

– När det gäller Hallands Hamnar och LBVA så är det lite lurigt eftersom de även ägs av Varbergs respektive Laholms kommuner. Då kan man inte självklart kräva att Halmstads kommuns riktlinjer ska gälla. Det innebär förstås inte att de kan sväva ut hur som helst, säger han.

Planerar att gå över till elbilar

Enligt hamnbolagets vd för man en dialog med både Halmstads och Varbergs kommuner om sina förmånsbilar.

– När våra nuvarande leasingavtal går ut är ambitionen att samordna vårt sätt att se på tjänstebilar. Vi har inga elbilar ännu, men genom att samarbeta med Halmstads kommun kan vi välja bilar från deras lista. Vi har också planer på att bygga ett system med laddningsstolpar för våra arbetsbilar, säger Björn Alvengrip.

ANNONS

Läs även: Kommunalt bolag klär upp ledningen för 84 000

Förmånsbilarna i Hallands Hamnar

Björn Alvengrip, vd Hallands Hamnar

0
Förmånsbil: BMW 320d Touring xDrive (diesel)Har haft förmånsbil sedan 2010

Carl-Henrik Hägg, produktionschef, Hallands Hamnar

0
Förmånsbil: BMW 520d Touring xDrive (diesel) Har haft förmånsbil sedan 2011

Emil Vranjancu, försäljningschef, Hallands Hamnar

0
Förmånsbil: Volvo V90 Cross Country D4 (diesel)Har haft förmånsbil sedan 2011

Kent-Åke Lindqvist, administrativ chef, Hallands Hamnar

0
Förmånsbil: BMW 320d Touring xDrive (diesel)Har haft förmånsbil sedan 2013

Solweig Hagselius, HR-chef, Hallands Hamnar

0
Förmånsbil: Volvo XC40 D3 AWD (diesel)Har haft förmånsbil sedan 2015

Christer Green, anläggningschef, Hallands Hamnar

0
Mercedes-Benz C 220d (diesel)Har haft förmånsbil sedan 2015

Ulf Rosén, miljö- och säkerhetschef, Hallands Hamnar

0
Förmånsbil: BMW X1 xDrive20d (diesel)Har haft förmånsbil sedan 2015

Fakta: Tjänstebilar och förmånsbilar

En tjänstebil är en bil som ägs eller leasas av arbetsgivaren och som endast är avsedd för resor i tjänsten. Privat körning är begränsad till max 100 mil per år. Den som kör mer riskerar att bli straffbeskattad. Resor till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

En förmånsbil är en tjänstebil som får användas privat. Innehavaren slipper kostnader för leasing, fordonsskatt, driftkostnader (förutom drivmedel) och däck. Däremot betalar den anställde skatt för förmånen utifrån bilens förmånsvärde.

Förmånsvärdet bestäms av Skatteverket och läggs på den vanliga inkomsten. Skatten varierar alltså utifrån bilens värde och innehavarens inkomst, men ligger normalt runt en tusenlapp i månaden. Vid val av en miljöbil (el, hybrid, gas) reduceras förmånsvärdet med 40 procent.

När bilen används i tjänsten ersätts kostnader via reseräkning. Arbetsgivaren står för leasingkostnaden, som normalt ligger på 4 000–6 000 kronor i månaden.

Fakta: Förmånsbilar i Halmstads kommun

Enligt Halmstads kommuns riktlinjer för förmånsbilar ska dessa bara erbjudas de högsta cheferna (förvaltnings-/funktionschefer/vd) och då utifrån en lista med avropsbara fordon. Samtliga valbara bilar drivs med el, gas eller är hybridbilar. Följande chefer och vd: ar i Halmstads kommun har beviljats förmånsbil.

Mattias Rossköld, kommundirektör: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Jan Fritz, ekonomichef: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Annika Vannerberg, HR-chef: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Lina Siljegård, tillväxt- och utvecklingsdirektör: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Ola Magnusson, förvaltningschef kulturförvaltningen: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Anders Thorén, förvaltningschef teknik- och fritid: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Carl Westman, förvaltningschef servicekontoret: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Ewa Kristensson, förvaltningschef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Hans-Jörgen Wahlhed, förvaltningschef socialförvaltningen: BMW i3 120AH (el)

Karolina Davidsson, vd Destination Halmstad: KIA Optima PHEV (elhybrid)

Mattias Leijon, vd Laholmsbuktens va: Volkswagen Golf GTE (elhybrid)

Fakta: Förmånsbilar i Halmstads Energi och Miljö, Hem

Hos kommunala bolaget Halmstads Energi och Miljö har inte bara vd förmånsbil, utan större delen av ledningsgruppen. Man har dock hållit sig till de bilmodeller som kommunen upphandlat.

Monica Karlsson, vd: Volkswagen E-Golf (el)

Mats Svensson, produktionschef: Volkswagen E-Golf (el)

Torbjörn Sannerstedt, ekonomichef: Volkswagen Golf (diesel)

Monica Swensson Gripne, marknadschef: Volkswagen Golf (biogas)

Daniel Svensson, säljchef: Volkswagen Passat (elhybrid)

Anders Bredfell, kommunikationschef: KIA E-Soul (el)

ANNONS