Vallås är en av tre orter som får del av satsningen berättar Ella Kardemark (KD).
Vallås är en av tre orter som får del av satsningen berättar Ella Kardemark (KD).

Fyra miljoner satsas på att öppna sociala center

Fyra miljoner satsas på att starta sociala center i tre områden – Andersberg, Vallås och Oskarström. Tanken är att fånga upp människor som behöver stöd och råd för att undvika att de hamnar i svårigheter.

ANNONS
LocationAndersberg, Vallås, Oskarström||

På sitt senaste möte beslutade socialnämnden att starta arbetet med sociala center som ses som en form av utökad medborgarservice.

LÄS MER:Socialtjänsten rustar sig för livet efter corona

– Detta är ett initiativ som nämnden tog redan i våras då vi flaggade för att vi befarade att pandemin skulle kunna få sociala konsekvenser på sikt. Vissa människor har gått från jobb och anställning till bidrag vilket kan påverka måendet och vi gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på hur vi kan möta och mota de sociala konsekvenserna, säger Ella Kardemark (KD), ordförande.

Satsningen beräknas kosta fyra miljoner kronor årligen och finansieras nästa år med hjälp av statliga bidrag.

ANNONS

Förebyggande arbete

Tanken med sociala center är att socialtjänsten ska vara fysiskt på plats där människor och familjer är förklarar Ella Kardemark.

– Det handlar om klassiskt förebyggande socialt arbete ute på fältet, om att bygga förtroende och goda relationer så att socialtjänsten blir en naturlig part när man behöver råd och stöd. Vi har en resa att göra i synen på socialtjänsten där vi behöver komma bort från att vi är något man ska passa sig för och i stället få fram att vi har mycket stöd och hjälp att erbjuda, säger hon.

Nämnden har valt att koncentrera verksamheten till tre områden i vilka det finns en social problematik – Andersberg, Vallås och Oskarström.

– Det är inte en slump, utan vi tror att här finns familjer som redan innan pandemin hade det tufft som nu riskerar att drabbas extra hårt, säger Ella Kardemark.

Samarbete

De sociala center som skapas ska docka an till den medborgarservice som redan finns på Andersberg och Vallås och utnyttja samma lokaler.

– I Oskarström vet vi inte exakt vilken lokal det blir än, men det ska göras i samarbete med befintliga strukturer som till exempel skolan, säger Ella Kardemark.

I och med satsningen behöver socialtjänsten utökas med tre tjänster. Dessa personer kommer att vara på plats någon gång i början av nästa år.

ANNONS
ANNONS