Fler söker hjälp för postcovid

Fler och fler patienter med långtidscovid blir remitterade till Neurorehabiliteringen på Vallås vårdcentral. Sedan i julas har antalet patienter fördubblats och nu behöver mottagningen växa och nyanställa.

ANNONS
LocationVallås||

På Neurorehabiliteringen på Vallås vårdcentral möter personalen en helt ny patientgrupp. Här är man vad vid att ta emot patienter som fått stroke eller lever med någon neurologisk sjukdom som parkinson eller ms. Sedan i somras har de också haft uppdraget att följa patienter med långdragna följder av covid-19, så kallat långtidscovid eller postcovid.

Trycket har ökat och för att kunnat ta emot alla patienter som remitteras till neurorehab behöver mottagningen växa. Nu planerar man att anställa ytterligare en fysioterapeut och en arbetsterapeut för att hinna med alla patienter, vilket P4 Halland tidigare rapporterat om.

– Det har flutit på hittills och varit ganska jämt men nu ser vi en större ökning. Det är hårt tryck på oss, dels på grund av postcovid men också på hela uppdraget med neurorehab, berättar Regina Laumann som är verksamhetschef på Vallås Vårdcentral.

ANNONS

I dagsläget har neurorehab på Vallås sex inskrivna patienter med postcovid och minst lika många till som blivit remitterade och väntar på att få göra sitt första besök. Dubbelt så många som för några månader sedan. Ökningen kan dels bero på att fler smittats och drabbats av följderna av sjukdomen men också att fler känner till att möjligheten finns.

– Vi går efter vem som har störst behov som man alltid gör när man får in en remiss. Jag tror inte att någon som varit prioriterad behövt vänta för att vi fått fler med postcovid men vi vet inte vart det leder framöver. Det är trots allt en ny sjukdom, säger Regina Laumann.

LÄS MER:Sjuksköterskan Helen har lidit av långtidscovid i ett år

Rehab för patienter med postcovid

Patienterna som kommer till neurorehab med besvär efter att ha genomgått en covidinfektion har fått diagnosen postcovid och blivit remitterade av en läkare på sin vanliga vårdcentral eller efter ett sjukhusbesök. Patienter från Halmstad och Laholm tas emot på mottagningen vid Vallås vårdcentral. Neurorehab finns också i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

– Vi som jobbar här är sjukgymnaster eller fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer. Har man dålig balans tränar man balansen, har man dålig handfunktion tränar man handfunktionen. Vi har inte ett koncept för alla patienter utan det beror på vad patienten har för behov, förklarar sjukgymnasten Ann-Marie Ehde.

ANNONS

LÄS MER:Svensk studie: Var tionde får långtidscovid

Det finns ett stort spann mellan de olika besvären som postcovid-patienterna drabbats av, ofta har de flera samtidigt. Kravet för att bli mottagen av neurorehab är att man är i behov av flera professioner, den som bara behöver behandling av exempelvis en fysioterapeut kan få det på sin vanliga vårdcentral.

– Patienterna kan ha hjärntrötthet, dålig kondition, andfåddhet och hosta. Majoriteten av alla som vi träffar har hjärntrötthet, sedan kan det övriga variera lite, säger Ann-Marie Ehde.

Många som drabbats av postcovid kan lätt bli andfådda.
I gymmet på neurorehab finns redskap för den som behöver öva upp sin kondition eller styrka efter sjukdom. Bild: Julia Paulsson

Många lider av hjärntrötthet

Sjukgymnasten Ann-Marie Ehde kan hjälpa patienter som har påverkad andning att hitta rätt andningstekniker och hosttekniker. Den som har drabbats av hjärntrötthet efter covid-19 får träffa en arbetsterapeut som hjälper till att hitta en väg för hur man ska få vardagen att fungera.

– Det handlar mycket om information om hur man ska förhålla sig till tröttheten. Balans mellan aktivitet och vila men också balans mellan vilka aktiviteter man gör. När man inte klarar av att göra allt som man vanligtvis gör blir det att man gör sina ”måstesaker” som att laga mat, duscha och tvätta sina kläder. Då kanske det är de roliga sakerna som ger energi som får stryka på foten. Det är viktigt att göra sådana aktiviteterna också, det är ofta i sina fritidsaktiviteter som man hämtar energi, säger Anna-Karin Andersson som är arbetsterapeut.

ANNONS

Orken är ett stort problem hos många med postcovid. I vanliga fall gör neurorehabs patienter flera besök samtidigt, kanske först får behandling av en fysioterapeut och sedan träffar en arbetsterapeut. Besöken för patienterna med postcovid behöver ofta läggas upp annorlunda för att de ska klara av det.

– Vi kan inte köra för tufft upplägg när vi samtidigt pratar om att vila regelbundet. Vi måste också anpassa oss i sättet vi lägger upp behandlingen på, men vi kan inte veta om vi gör rätt. Det svåra är att vi får leta oss fram när vi inte vet vad som är rätt när allt är nytt, säger Anna-Karin Andersson.

LÄS MER:Covidsjuka kan uppleva hjärndimma i månader

Träningen är långsiktig

Utöver vanliga behandlingsrum har mottagningen också ett gym med utrustning för olika typer av träning. Många behöver träna upp konditionen igen efter att den försämrats av sjukdomen eller för att sjukdomen i sig inneburit mycket stillasittande.

– Här testar vi vad som är bäst för just den patienten, kanske att cykla eller använda gåbandet. Då får man lägga sig på en nivå under där man blir riktigt andfådd och tränga långsiktigt, säger Regina Laumann.

Fler söker sig till neurorehab efter covid-19.
Neurorehab tar vanligtvis emot patienter som drabbats av neurologiska sjukdomar. Sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer finns på plats. Bild: Julia Paulsson

Många väntar med att söka hjälp

Hallandsposten har tidigare rapporterat om att Svenska Covidföreningen kritiserat regioner som inte satsat på samlingsmottagningar där patienter med besvär efter covid-19 kan bedömas, diagnostiseras och behandlas av samma team. I Halland hänvisas patienterna i stället i första hand till sin vanliga vårdcentral och kan därifrån bli remitterad vidare till specialistläkare eller exempelvis neurorehab.

ANNONS

Personalen på neurorehab på Vallås tycker systemet fungerar och ser inget egentligt behov av en samlingsmottagning.

– Jag kan inte se att det skulle behövas som vi har det i dag. Vi har egentligen alla professioner bara det att man behåller sin egen läkare på sin egen vårdcentral. Har du en lång relation med din doktor behöver du inte lämna den, säger Regina Laumann.

Personalen på neurorehab konstaterar att hjälpen finns att få, men att många kanske inte känner till det eller väntar onödigt länge på att söka.

– Ganska många har haft sina besvär ett tag men inte sökt från början. Dels för att man inte vet att man kan men också för att många tänker att det säkert blir bättre snart och väntar lite till, säger Ann-Marie Ehde.

LÄS MER:Halland saknar mottagning för långtidscovid

LÄS MER:Postcovid: "Behövs specialiserade team"

Fakta: Postcovid

  • Det är fortfarande oklart hur många som drabbas av postcovid, det vill säga långdragna eller nya symptom efter insjuknande i covid-19. Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Ekot gjort hade 16 000 personer i Sverige fått diagnosen postcovid fram till mitten av april 2021.
  • Det förekommer hos både patienter som varit lindrigt sjuka och svårt sjuka, äldre och yngre. Det är fler kvinnor än män som sökt vård för postcovid.
  • Vanliga symptom är andfåddhet, andningssvårighet, extrem trötthet, feberkänsla, förändrat lukt- och smaksinne, hög vilopuls, hjärtklappning samt huvudvärk.

Källa: Socialstyrelsen

ANNONS