Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Halland saknar mottagning för långtidscovid

Det finns ingen särskild mottagning i Halland för patienter som lider av långvariga följder av covid-19, i stället hänvisas patienten till sin lokala vårdcentral. Det innebär att vården blir ojämlik och att man går miste om värdefulla erfarenheter menar Svenska Covidföreningen.

I Hallandspostens artikel om sjuksköterskan Helen Axelsson-Pira som lidit av långtidscovid i ett år uttryckte hon oro över hur ojämlik vården är. I Halland finns ingen särskild enhet som utreder patienter med långvariga symtom efter covid-19 som det finns i bland annat Stockholm.

I Halland hänvisas patienter med långtidscovid till sin vårdcentral. På så sätt kan man koppla in olika specialiteter utifrån det individuella behovet förklarar Jeanette Törnqvist som är Region Hallands verksamhetschef för avdelningen för kvalitet inom hälso- och sjukvården.

”Vi har i Region Halland tagit fram en beskrivning av hur vi ger vård till invånare som drabbats av långvariga symtom eller behov av rehabilitering. Vi följer kunskapsläget som förändras i takt med att vi får ny kunskap om covid-19 samt utifrån det behov av vård vi ser i vår region. Sedan justerar vi löpande de insatser som behöver göras”, skriver Jeanette Törnqvist i ett mejl till HP.

LÄS MER: Sjuksköterskan Helen har lidit av långtidscovid i ett år

Vill se särskild mottagning

Patientföreningen Svenska Covidföreningen håller inte med om att det är den optimala lösningen. För att samla in kunskap och erfarenhet av långtidscovid borde det finnas en mottagning med olika sorters läkare som kan utreda och samla kunskap om vad som händer i patienternas kroppar samt utgöra ett stöd åt primärvården menar föreningen.

– Som det är nu när patienter är utströsslade på landets vårdcentraler träffar varje husläkare kanske enstaka långtidssjuka. Man lär sig inte om sjukdomen när det blir för utspritt och man får inte ett samlat grepp på patientgruppen. Man behöver samla både patientgruppen och kompetensen för att kunna lära sig om det, säger Mathilda Sundvall som är vice ordförande för Svenska Covidföreningen.

Någon sådan mottagning är inte aktuell i Halland i nuläget och Region Halland gör bedömningen att man har en ändamålsenlig struktur för det behov som finns.

”För Region Hallands del eftersträvar vi en så ändamålsenlig vård som möjligt (snarare än att den ska erbjudas via en speciell klinik) och just nu är vår bedömning att vår lösning med neurorehabiliteringsteam, som finns på flera orter i Halland, möter våra invånares behov allra bäst", skriver Jeanette Törnqvist.

Neurorehabiliteringsteam finns i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Dit kan patienter med långvariga covidsymptom remitteras för rehab med stöd av bland annat arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter.

LÄS MER: Detta avgör om du drabbas av långtidscovid

LÄS MER: Hundratals covidsjuka nu sjukskrivna ett år

Samlad kunskap är avgörande

Hur många hallänningar som lever med långvariga symptom efter covid-19 finns det inget riktigt svar på. Från oktober 2020 till februari 2021 registrerades ungefär 290 patienter med den kod i journalsystemet som betyder restsymtom efter en covid-infektion. Det betyder dock inte att alla 290 har sökt vård för just restsymptom.

Avsaknaden av samlad kunskap om långtidscovid är också oroande för patientsäkerheten menar Svenska Covidföreningen. Det finns exempel på långtidscovidpatienter som blivit felbehandlade vilket i sin tur fått allvarliga konsekvenser berättar Mathilda Sundvall.

– Långtidscovid kan innefatta olika organskador och tillstånd, dessa måste diagnostiseras innan man väljer en lämplig behandling. Exempelvis har brist på utredning lett till att patienter som senare diagnostiserats med POTS (Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom) har fått övningar som kan vara direkt skadliga vid den diagnosen.

LÄS MER: Många med långtidscovid känner sig misstrodda

LÄS MER: Covidföreningen: Vi känner oss osynliga

Långtidscovid

Mycket är fortfarande okänt om varför vissa drabbas av långtidscovid eller ej. Vilka symptom man får och hur länge de varar varierar men det finns flera pågående studier om sjukdomen.

I en studie som publicerats i tidskriften Nature Medicine har 4 182 covidpatienter från Sverige, Storbritannien och USA studerats. Studien visade att 13 procent av patienterna hade symtom som varade i 28 dagar eller längre.

Enligt studien är trötthet, huvudvärk, andningsproblem samt luktbortfall de vanligaste symptomen.

Kvinnor och personer med hög ålder eller högt BMI löper större risk att drabbas av långtidscovid. Det kan också vara avgörande om man fick fem eller fler symtom under den första veckan efter insjuknandet.

I dag finns multidisciplinära mottagningar för patienter med långdragna covidsymptom i Stockholm, Skåne och Östergötland. Några andra regioner, bland annat Halland, har exempelvis rehabkliniker som tar emot patienter med långtidscovid.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla ett stöd för hur sjukvården ska behandla dessa patienter vilket ska redovisas i oktober.

Fler nyheter om Halland hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här