Fem punkter: Det här är PFAS och därför ska du bry dig

Ditt dricksvatten ska inte påverka hälsan negativt. Från och med den 1 januari 2026 får halterna av PFAS i ditt vatten inte vara högre än 4 nanogram per liter, vilket är den gräns som Livsmedelsverket har bedömt som säker. PFAS lagras i blodet och höga halter under lång tid kan skada hälsan.

ANNONS
|

Vad är PFAS?

PFAS (uttalas péfas) är ett samlingsnamn för flera tusen olika ämnen. De finns inte naturligt, utan har framställts av människan. PFAS kallas även polyfluorerade eller högfluorerade ämnen.

PFAS-ämnen används främst för att de är bra på att stöta bort smuts, fett och vatten. De finns i en mängd olika produkter, som Teflonpannor, friluftskläder, smink och skidvalla. PFAS används också i brandskum. Där bildar PFAS ett tunt lager mellan skummet och det brinnande bränslet så att elden snabbt kvävs.

Bild: Jari Välitalo

På flera orter har PFAS från släckskummet letat sig ner i marken och hamnat i grundvattnet. På så sätt har dricksvattnet förorenats.

ANNONS

PFAS kallas ofta ”evighetskemikalier” eftersom det tar så lång tid innan de bryts ner, både i naturen och i kroppen.

Är PFAS farligt för hälsan?

PFAS orsakar inte akuta hälsoproblem, men höga halter under lång tid kan vara skadliga. Då kan PFAS bland annat öka risken för vissa cancersjukdomar, ge försämrat antikroppssvar vid vaccinationer och leda till förhöjda kolesterolnivåer. PFAS binder till proteiner i blodet och levern, och när vi väl har ämnena i kroppen finns det nästan inget vi kan göra för att snabbare bli av med dem. De lämnar kroppen i långsam takt genom urin, avföring, amning och menstruationsblod.

När en kvinna föder barn så kommer barnet att få ungefär samma PFAS-halter i sin kropp som mamman har.

Fortfarande återstår mycket forskning innan vi vet allt om hur PFAS påverkar oss.

Kan man koka bort PFAS?

Nej. PFAS försvinner tyvärr inte när man kokar vattnet.

Vad gäller för PFAS om man har egen brunn?

Om du har egen brunn så bör du låta ta egna PFAS-prover. Det finns flera laboratorium som kan hjälpa dig. En traditionell brunnsvattenanalys kontrollerar inte för PFAS, så du behöver fråga särskilt om det.

ANNONS

Provtagningen kostar några tusen kronor och brukar gå till så, att du får hem ett par flaskor som du fyller med vatten vid kökskranen. Sedan skickar du in dem till laboratoriet för analys. Halterna av PFAS 4, som är de fyra vanligaste PFAS-ämnena, bör ligga under 4 nanogram per liter vatten. Är de högre kan till exempel en filterlösning vara aktuell.

Vilka orter har mest PFAS?

Brandövningsplatsen, där brandskum med PFAS användes, på F17 i Kallinge.
Brandövningsplatsen, där brandskum med PFAS användes, på F17 i Kallinge. Bild: Johan Nilsson/TT

Den stora giftskandalen, där 5 000 personer fick skyhöga halter av PFAS i sitt dricksvatten, inträffade i Kallinge i Blekinge. Där var halterna 10 380 nanogram per liter vatten. Ingen annan svensk kommun har varit i närheten av det, åtminstone inte vad vi vet i dag. Alla kommuner har ännu inte testat sitt vatten.

I övrigt brukar Halmstad, Uppsala och Västerås räknas in bland de orter som har högst halter av PFAS i dricksvattnet. I Halmstad finns det mest PFAS i dricksvattnet i områdena centrum och Söndrum, medan östra Halmstad har ett bra vatten ur PFAS-synpunkt. De västra delarna av Halmstad ligger närmare Galgbergets vattentäkt, som förorenats efter militärens övningar med släckskum.

Brunnarna vid Mickedala vattenverk är värst drabbade och verket kopplades bort från ledningsnätet i oktober 2023. Halmstad får ofta vattenbrist sommartid, och då finns det en risk att Mickedala vattenverk måste tas i bruk igen, enligt det kommunala vattenbolaget Laholmsbuktens VA, LBVA.

ANNONS

LÄS MER:

ANNONS