Så mycket PFAS finns det i ditt dricksvatten

Halterna av PFAS i dricksvattnet varierar kraftigt beroende på var i Halmstad man bor. Ju närmare en förorenad täkt, desto högre är oftast nivåerna. Detta trots att vatten från flera olika verk blandas, visar Hallandspostens genomgång, där du kan se en grov uppskattning av hur det ser ut i dina trakter. Nu har vattenverket på Mickedala tagits ur drift som en försiktighetsåtgärd.