C vill skrota den gröna påsen och gå över till fyrfackssystem

Centerpartiet i Halmstad vill skrota den gröna påsen för matavfall och i stället införa fyrfackssystem. Orsaken är problem med felsortering i kombination med att alternativet med ännu fler plastpåsar är ”fel väg att gå”.
– Vi fattade beslutet om att införa den gröna påsen utifrån den kunskap vi hade då och med facit i hand konstaterar vi att det var en felinvestering, säger Victor Rundqvist, partiets kommunråd.

ANNONS
LocationHalmstad||

2013 tog kommunen beslut om att bygga en optisk sorteringsanläggning för två fraktioner – matavfall och restavfall. Matavfallet skulle då samlas in i en grön plastpåse.

Tanken var också att den optiska sorteringen på sikt skulle byggas ut för att kunna ta emot annat utsorterat avfall som till exempel förpackningar i papper, plast, metall och glas. Dessa skulle då slängas i samma kärl men i påsar med andra färger.

Investering på 100 miljoner

Investeringen låg på omkring 100 miljoner. Under de sex år som systemet varit i drift har problemen avlöst varandra (se faktaruta nedan).

Nu anser Centerpartiet att det är dags att skrota den gröna påsen. Bakgrunden är att regeringen bestämt att lägga ansvaret för fastighetsnära insamling av förpackningar på kommunerna. En lösning ska vara i drift senast 1 januari 2027.

ANNONS

– Vi behöver redan i höst en plan för hur detta ska gå till och vi står inför två val, säger Victor Rundqvist och fortsätter:

– Antingen fortsätter vi med den optiska sorteringen och lägger till ytterligare påsar i olika färger, eller så går vi över till fyrfackssystem där invånarna sorterar ut avfall i olika fack i sitt kärl. Vi tror att det är dags att säga hejdå till den gröna påsen.

Varför anser ni det?

– När vi införde den fanns en förhoppning om samarbete med andra kommuner för att få stordriftsfördelar men det är för få som har valt den här vägen. Dessutom har vi sett att vi har problem med felsortering vilket gör att det blir dålig kvalitet på den slurry som tillverkas och som sedan används till biogödsel, säger Victor Rundqvist och tillägger:

– Upptill det har det kommit krav på att den gröna påsen måste vara livsmedelsklassad vilket gör att vi inte längre kan använda återvunnen plast. Dessutom vill Centerpartiet reducera plastanvändningen i kommunen och då är det fel väg att gå att införa fler plastpåsar som då också riskerar att fyllas med fel innehåll.

Felinvestering

Att partiet gör ett utspel i frågan just nu handlar om att tiden börjar bli knapp, säger Victor Rundqvist.

ANNONS

– Det tar tid att införa ett sådant här system och i början av 2027 måste vi kunna tillhandahålla detta. I de flesta andra kommuner har man någon slags fyrfackssystem och en papperspåse till matavfallet och det funkar bättre, det blir inte samma felsortering.

Sex år har systemet varit i drift. Kostnaden för investeringen låg på omkring 100 miljoner. Vad tänker du kring de siffrorna?

– Det är bara att beklaga. Vi fattade beslutet utifrån den kunskap vi hade då och det är klart att det fanns en ambition att det skulle fungera bättre än vad det har gjort. Med facit i hand konstaterar vi att det var en felinvestering.

– Detta är inte optimalt. Fattar vi beslut om att införa fyrfack är det ju kapitalförstöring och hade man kunnat resa tillbaka i tiden hade man förstås velat fatta ett annat beslut. Men vi har ändå landat i att det här är den rimliga vägen att gå.

Victor Rundqvist har ingen siffra på hur stor del av investeringen som skulle gå förlorad om kommunen väljer fyrfackssystem.

– Ytan i lokalen går ju fortfarande att använda, även om just den optiska sorteringen som har ett väldigt specifikt användningsområde, sannolikt blir svår att återanvända, säger han.

ANNONS

Lättare för invånarna

Att köra på med den optiska sorteringen och införa flera färger på påsar ser partiet vissa risker med.

– Som jag förstått finns det bara en leverantör av det optiska systemet. När det gäller underhåll så bör det inte vara några problem, men vi tänker att det kan bli svårare om till exempel delar behöver bytas ut om det är färre som använder systemet.

Med ett fyrfackssystem tror partiet också att det blir lättare för kommuninvånarna att göra rätt. Någon överblick över vad en övergång till fyrfack skulle kosta i form av nya kärl, nya sopbilar och ombyggnad av anläggningen på Kristinehed har partiet dock inte.

– Det är klart att det bli en investeringskostnad och det vore mer ekonomiskt rimligt att jobba vidare med den optiska sorteringen. Samtidigt är det bättre att ta tjuren vid hornen nu som vi ser det för om vi väljer optiska och det sen inte fungerar med sorteringen då hamnar vi ändå vid alternativet med fyrfack, säger Victor Rundqvist.

Fakta: Halmstads resa med den gröna påsen

2013 deklarerade Hem, Halmstads Energi och Miljö, att bolaget ville införa ett nytt avfallssystem i form av optisk sortering där matavfallet skulle tas tillvara för att bli biogas och biogödsel.

Under hösten gav kommunfullmäktige klartecken till att bygga en ny anläggning på Kristinehed. För matavfallet valdes en grön påse som den optiska sorteringen då skulle kunna skilja ut från övriga påsar med restavfall.

Våren 2017 sattes systemet i drift och gröna matavfallspåsar delades ut till hushållen.

Systemet stötte omedelbart på problem. Invånare valde att använda den gröna påsen till annat avfall än just matrester. Anläggningen på Kristinehed klarade inte av att rensa bort allt felsorterat material från matavfallet. Det ledde i sin tur till att Hem inte kunde tillverka den slurry som sedan skulle bli biogas och biogödsel. Den gröna påsen skickades efter utsortering i stället i väg till en anläggning i Borås och arbetet med att förbättra anläggningen på Kristinehed påbörjades.

2018 dök matkassar med samma gröna färg som på Hems påse upp och ställde till det för den optiska sorteringen som inte såg skillnad.

2019 togs beslut om att införa dubbla kärl i flerfamiljshus på grund av felsorteringen. Tanken var att det skulle bli lättare för invånarna att slänga rätt om det fanns ett kärl för restavfall och ett separat för matavfall.

Samma år stod det klart att sopsugen på Nissastrand inte klarade av att hantera den gröna påsen. Det gjorde att allt matavfall därifrån fick eldas upp.

2021 – fyra år efter införandet – sorterades endast 30 procent av matavfallet ut enligt beräkningar från Hem.

I slutet av 2021 fick Hem ordning på sin slurrytillverkning och kunde då upphöra med att skicka de gröna påsarna till Borås.

I slutet av 2022 byggdes sopsugen på Nissastrand om för två miljoner i syfte att kunna ta hand om de gröna påsarna.

Nya krav som började gälla 1 januari 2023 ledde i fjol till att den gröna påsen behövde bytas ut. Påsen som var tillverkad av återvunnen plast uppfyllde inte de nya kraven och bolaget var tvunget att köpa in påsar tillverkade av helt ny råvara.

LÄS MER:Nya krav tvingar Hem att byta ut den gröna matavfallspåsen

LÄS MER:Sopsugen på Nissastrand byggs om för två miljoner

LÄS MER:Fyra tröga år för den gröna påsen

LÄS MER:Gröna påsen samlas in på tre olika sätt

LÄS MER:Hem vill införa dubbla kärl i flerfamiljshus

LÄS MER:Blöjor i gröna påsen hamnar på bondens åker

ANNONS