Louise Uvenfeldt (M), styrelseordförande för Hem, tror att Halmstad får leva med olika system ett tag till.
Louise Uvenfeldt (M), styrelseordförande för Hem, tror att Halmstad får leva med olika system ett tag till.

Gröna påsen samlas in på tre olika sätt

Det går fortsatt trögt med att få ordning på den gröna matavfallspåsen. Fortfarande slängs för mycket skräp bland matresterna, vilket har tvingat fram tre olika lösningar.
– Det är en jätteutmaning att få det att fungera. Vi får nog leva med olika system ett tag till, säger Louise Uvenfeldt (M), styrelseordförande för Hem.

ANNONS
|

Trots att den gröna matavfallspåsen nu har funnits i tre år slängs det fortfarande för mycket skräp i den. Informations- och reklamkampanjer samt förbättringar på den egna anläggningen har hjälpt, men inte hela vägen.

I dag har Hem, Halmstads energi och miljö, hamnat i ett läge där bolaget har tre olika lösningar. I villaområdena fungerar det fortfarande att slänga både den gröna påsen och påsen med brännbart avfall i ett och samma sopkärl. Sopbilarna tömmer och allt går till den optiska sorteringen där den gröna påsen sorteras ut precis som det var tänkt.

Samarbetet med Borås fortsätter

Men därefter transporteras påsen till Borås. Igen.

ANNONS

– Vi tillverkade egen slurry (finfördelade matrester samt vatten som man sedan utvinner biogas och biogödsel ur, reds anm) ett litet tag, men fick gå tillbaka till att skicka påsarna till Borås. Den produkt vi gjorde höll inte tillräckligt bra kvalitet, säger Anders Bredfell, kommunikationschef på Hem.

För flerbostadshus finns två lösningar av den anledningen att bolaget är mitt uppe i arbetet med att införa dubbla kärl.

– Det har tagit längre tid än vi trott att nå ut till alla fastighetsägare och lyckas hitta placeringar i soprummen för två olika kärl. Jag uppskattar att omkring 15 procent av alla flerbostadshus i dag har dubbla kärl, säger Anders Bredfell.

Det innebär att gröna påsar med matavfall slängs i ett kärl, påsar med brännbart i ett annat. Hem hämtar de gröna påsarna för sig och övriga för sig vilket gör att de inte behöver gå genom den optiska sorteringen.

– Detta fungerar väldigt bra, och utsorteringen av matavfall är så bra att vi kan göra slurry på dessa, säger Anders Bredfell.

När det gäller flerbostadshus som ännu inte fått två kärl går allt till förbränning. Någon utsortering av gröna påsar görs alltså inte i den optiska sorteringsanläggningen.

Matavfall från andra kommuner

Åtgärden med att separera påsarna i flerbostadshus gjordes för att Hem trodde att villor var bättre på att sortera ut sitt matavfall. Men så var det alltså inte, eller?

ANNONS

– Vi har fått en bättre produkt, men den är ändå inte tillräckligt bra, säger Anders Bredfell.

Dock tillverkas fortfarande slurry i Hems anläggning på Kristinehed. Förutom de gröna påsarna från flerbostadshusen som infört två kärl kommer matavfall även från Laholm, Svenljunga och Tranemo som alla valt en papperspåse i stället för en plastpåse.

– Det är en helt annan kvalitet på detta matavfall, konstaterar Anders Bredfell.

Varför tror du att Halmstadborna är sämre på att sortera ut sitt matavfall?

– Jag har inget svar på det. Kanske inbjuder plastpåsen till att kasta annat i, man kastar inte till exempel en blöja i en papperspåse.

Å andra sidan fungerar plastpåsen i Borås som tar emot matavfall från flera andra kommuner som också valt plastpåsen. Hems styrelseordförande Louise Uvenfeldt (M) menar att det beror på att Borås anläggning är mer tekniskt förfinad och klarar därmed av att sortera bort en större mängd skräp än vad Halmstads optiska sortering gör.

I dagsläget finns inga beslut om att göra fler investeringar i Halmstads anläggning. Den stora anledningen är att det råder en osäkerhet kring framtiden för insamling av alla typer av förpackningar och även returpapper.

– Regeringen har föreslagit att delar av producentansvaret upphävs vilket då skulle aktualisera ett eventuellt större kommunalt ansvar för insamlingssystemen, säger Louise Uvenfeldt.

ANNONS

Utredning pågår om optiska

En pågående utredning ska dock ge svar på vad det skulle kosta att utöka den optiska sorteringen, att alltså samla in fler fraktioner än i dag, och eventuella alternativa vägar att gå.

– Att utöka är en stor fråga och skulle kräva stora investeringar. Men samtidigt måste vi lösa situationen med den gröna påsen och därför får vi nog leva med lite olika system ett tag till.

Kan det bli så att den optiska sorteringen slopas?

– Det är en möjlighet av flera, säger Louise Uvenfeldt.

Hur tänker Hems styrelse kring den optiska anläggningen?

– Det är en jätteutmaning att få det att fungera och eftersom kvalitetskraven skärps hela tiden är det svårt att hinna med. Styrelsen lever med det beslutet som fattades, och där och då var det rätt beslut. Men utvecklingen på den miljömässiga sidan har gått så otroligt fort så det kanske inte är den lösningen man hade valt i dag, det vet vi inte.

LÄS OCKSÅ:

ANNONS